Bibliográfiák

Utolsó módosítás: 2020. január 20.

Általános

Magyar Nemzeti Bibliográfia – A weboldal összegyűjti  a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

Borsos Attila: Időszaki kiadványok repertóriumai

Szak

Bibliographia Hungarica – Demeter Tibor gyűjtése, az 1800 után kiadott szépirodalmi alkotások, regények, elbeszélések, versek stb. bármilyen nyelven megjelent fordításainak bibliográfiai adatait közli. 

Budapest történetének válogatott bibliográfiája 1950-től napjainkig – A szakbibliográfiák közül kiválasztható.

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája – A szakbibliográfiák közül kiválasztható.

A könyvtár a magyar társadalom életében 1945–1956 Válogatott bibliográfia – Kégli Ferenc gyűjtése tartalmazza a Magyarországon, magyar nyelven 1945-1956 között megjelent, a témára vonatkozóan érdemi információkat tartalmazó dokumentumok valamint az 1956 után megjelent, a korszakra részben vagy egészben vonatkozó, áttekintő jellegű könyvtártörténeti munkák, kiemelten az 1989 után megjelentek adatait. A bibliográfia anyagának kiegészítése, frissítése folyamatosan történik. Kégli Ferenc weboldalán további bibliográfiák pl. a Könyvtártörténeti források 1945-1952 is elérhető.

A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája – Nemzeti szakbibliográfia. Féléves füzeteiben a téma teljes szakirodalmát feldolgozza, a dokumentumok típusára való tekintet nélkül. A füzetek teljes anyaga – a monográfiák kivételével – az 1986-2006-os időszakban a MANCI adatbázisban is szerepel. Ezt követően a feldolgozás a HUMANUS adatbázisban történik.

Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája – A szakbibliográfiák közül kiválasztható.

SzocioWeb -  A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája – A szakbibliográfiák közül kiválasztható.


< Vissza