Törvények, rendeletek

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 14.

1997. évi CXL. törvény - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet  - A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet  - Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 

Hatályos jogszabályok

Könyvtári Intézet Dokumentumtára - jogszabályok, statisztikai adatok, egyéb rendelkezések, stb.

 

Nemzetközi útmutatók

IFLA Iskolai Könyvtári Útmutató - A 2. átdolgozott kiadás (2015) angolul és magyarul is.

National Information Standards Organization (NISO) - Az USA-ban működő nonprofit Nemzeti Információs Szabványosítási Szervezet. 


< Vissza