Adatbázisok, nemzetközi projektek

Utolsó módosítás: 2019. december 02.

Korlátozott hozzáférésű adatbázisok

Nyilvános keresőfelületű adatbázisok, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges

 

Nyílt hozzáférésű magyar adatbázisok

Európai oktatási integrációs glosszárium / Forgács András, Hilbert Attila, Zarándy Zoltán (1997) 

Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár

Országos Pedagógiai Könyvtár honlapja 

Országos Pedagógiai Könyvtár Pedagógiai Adatbázisa (PAD)  - Kereshető és részben elérhető 1989-től a Magyar Pedagógiai Irodalom című nemzeti szakbibliográfia teljes anyaga és az OPKM-ben feldolgozott idegen nyelvű szakkönyvek és válogatott folyóiratcikkek adatai.  

Nyílt hozzáférésű nemzetközi adatbázisok

Blackwell History of Education Museum (Northern Illinois University, USA)

ERIC (Education Resources Information Center, EBSCO)  ; ERIC WEBSITE - A nemzetközi pedagógiai szakirodalom legrégibb és legnagyobb adatbázisa. Főként az angolszász és az amerikai pedagógiai irodalmat - könyveket, folyóiratcikkeket, tanulmányokat, kutatási jelentéseket, konferencia-kiadványokat  - dolgozza fel indulásától, 1966-tól kezdve. Több mint 1,5 millió rekordja és a linkek többszázezer dokumentum teljes szövegű elérését teszik lehetővé.Történetéről, további jellegzetességeiről  angol nyelvű összefoglalóból tájékozódhat. 

FIS Bildung - A Német Nemzetközi Pedagógiai Kutatóintézet (DIPF) által előállított adatbázis három európai ország intézményeinek együttműködésével épül, feltárja a német kultúrkör irodalmát. 

LearnTechLib -  Az oktatástechnológia és az e-learning tárgyköréből tudományos és lektorált tartalmakat szolgáltat. A  teljes szöveg elérése előfizetéssel lehetséges.

National Center for Education Statistics 

OECDiLibrary: Education - Részben teljes szövegű dokumentumokat is szolgáltat.

Pedagogical and Educational Research Information Network for Europe (PERINE) - Egy Európai Unió által támogatott nemzetközi projekt keretében 8 ország (Ausztria, Dánia, Litvánia, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Svájc) közös internetes portált épített az oktatáskutatás számára hasznos elektronikus forrásokról. A többnyelvű adatbázis magyar nyelven is kereshető.  

Social Science Open Access Repository (SSOAR):Education and Pedagogics - Német adatbázis, túlnyomórészt német nyelvű forrásokat tesz elérhetővé..

VOCEDplus - A National Centre for Vocational Education Research (NCVER, Adelaide, Ausztrália) nemzetközi felsőfokú oktatással kapcsolatos adatbázisa, részben teljes szövegű dokumentumokat is szolgáltat.

Projektek 

CEDEFOP (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) - Az Európai Unió 1976-ban felállított intézménye segíti a fiatalok szakmai képzésének és a felnőttek folyamatos és továbbképzésének a fejlesztését, koordinálja a szakképzés területén folytatott elemzéseket és kutatásokat. Feladata, hogy a szakképzésről folyó európai párbeszéd fóruma legyen. Honlapján lehetőség van ingyenes és térítéses kiadványok megrendelésére, elérhetőek tematikus és nemzeti szakképzési rendszereket bemutató tanulmányok, továbbá az Európai Unió szakképzés-politikájára vonatkozó dokumentumok.   

European Commission Directorate General for Education and Culture (DG EAC) - Az oktatás, szakképzés és ifjúságpolitika a Maastrichti Szerződés óta az Európai Bizottság 22. Oktatásügy és kultúra Főigazgatóságának (EAC) felelősségi körébe tartozik. A honlapon a Főigazgatóság felügyelete alá tartozó szakmapolitikákról, programokról, programtervezetekről, pályázati és tenderfelhívásokról, kulcsfontosságú dokumentumokról és jelentésekről, mintaprojektekről, újdonságokról és eseményekről olvashatunk.

European Commission DG EAC Education & Training - Az EAC biztosa az oktatás és képzés, a kultúra, az ifjúságpolitika és a sport felelőse. Az Oktatás és képzés honlapján az ERASMUS + program mellett elérhető több adatbázis és portál is pl.: Europass, Lifelong Learning Programme, Ploteus (Európai Tanulási Lehetőségek Portálja) stb. A Document Library almenüben tematikus keresővel böngészhetünk tanulmányokat, dokumentumokat, az EU jogi iratai teljes szöveggel az EUR-LEX adatbázisban érhetőek el.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA, Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség) - 2006-ban alapított önálló jogi személyiséggel rendelkező ügynökség, mely az Európai Bizottság négy főigazgatóságának irányítása alatt áll. Feladata, hogy az oktatás és képzés, az aktív polgári szerepvállalás, az ifjúságpolitika, valamint az audiovizuális ágazat és a kultúra terén uniós finanszírozással indított több mint 15 program és kezdeményezés számos elemét végrehajtsa. Az EACEA végzi a programok irányításával kapcsolatos legtöbb feladatot, köztük a pályázati felhívások megszövegezését, a projektek kiválasztását, a projektmegállapodások aláírását, a pénzügyi irányítást, a projektek végrehajtásának nyomon követését (időközi és végső jelentések), a kedvezményezettekkel történő kapcsolattartást, valamint a helyszíni ellenőrzéseket.  

European Schoolnet (EUN, Európai iskolahálózat) - Európai Bizottság kezdeményezésére hozták létre a tagországok iskolahálózatainak hálózatát. Ez egy olyan keret, amelyben a partnerek azzal a céllal működnek együtt, hogy elősegítsék az ICT használatát és fejlesztésére közös erőfeszítéseket tegyenek. Az EUN tagja nemcsak EU vagy EFTA ország lehet, nyitott más európai országok számára is. 

European Training Foundation (ETF, Európai Képzési Alapítvány)  - A szakképzés területén 1995 óta az Európai Unió és a társult országok közötti együttműködés kerete. Fő munkaterülete a fiatalok és felnőttek szakmai alap- és továbbképzése, beleértve a vezetőképzést is. A honlap az ETF tevékenységével kapcsolatos információkat, programleírásokat, képzési projekteket és tenderlehetőségeket, tanulmányokat, nemzeti szakképzési rendszereket bemutató dokumentumokat, összehasonlító elemzéseket tartalmaz.  

European Public Opinion (Európai Közvélemény)  - Honlapján közvélemény-kutatások és felmérések eredményeiről, a kutatási eszközökről olvashatunk.   

Eurydice (Európai Oktatási Információs Hálózat) - 1980-ban jött létre azzal a céllal, hogy gyűjtse, rendszerezze és terjessze az oktatási rendszerekről, trendekről, reformokról szóló információkat, s ezáltal segítse elő a rendszerek működésének minél jobb megértését és az európai intézmények közötti együttműködést. Honlapján elérhetőek a Hálózat tematikus összehasonlító tanulmányai, az európai oktatási rendszerek adatbázisa (Eurybase), a tagállamok oktatási rendszerének felépítésével és szervezetével kapcsolatos információkat, referenciaanyagokat, valamint az Európai Oktatási Thesaurus.   

 

 


< Vissza