AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEMI ARCHÍVUM

Utolsó módosítás: 2016. november 28.

Az Eszterházy Károly Egyetem az Egyetemi Archívum fejlesztése során négy repozitóriumot indított el 2016-ban: az Intézményi publikációk repozitóriumát, a Doktori disszertációk repozitóriumát, a Szakdolgozatok, végül a Habilitációs munkák repozitóriumát.

Az Eszterházy Károly Egyetem tudásvagyona a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szerint mintegy 500 szerző 36 ezer publikációját foglalja magában. A publikációk közül 29 ezer tudományos jellegű, s összesen 42 ezer független idézetet regisztrál rájuk az MTMT. Ezt egészíti ki 30 ezer nyomtatott és 6 ezer elektronikus hallgatói szakdolgozat.
Az Egyetem célja, hogy ezt a tudásvagyont, az intézmény oktató- és kutatómunkája során keletkezett dokumentumokat a nyilvánosság elé tárja. 2013-ban szenátusi határozat született az intézményi repozitóriumok létesítéséről, hogy a dokumentumokat rendezetten, felhasználóbarát módon és biztonságosan, megbízható szövegekkel, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehessen szolgáltatni.
Ezeknek a repozitóriumoknak a gyűjteménye az Eszterházy Károly Egyetemi Archívum.

A repozitóriumok, mint jellemzően a felsőoktatásban és a kutatóintézetekben működő dokumentumszerverek, tudományos anyagok archiválására és hozzáférhetővé tételére szolgálnak. A nemzetközileg is egyre jobban elterjedő Open Access, a nyílt hozzáférés mozgalom normái szerint céljuk (lehetőség szerint) a teljes szövegű művek díjmentes szolgáltatása.

Az Eszterházy Károly Egyetemi Archívum nevében nem a zártságot, hanem a hosszú távú őrzést és szolgáltatást hangsúlyozza. A Tittel Pál Könyvtár koordinálásával és az Információtechnológiai Tanszék hatékony támogatásával az intézményi tudásvagyont összegyűjti, rendezi és elérhetővé teszi a felhasználók számára. A nyilvánosság elé tárt tudományos eredményeink fokozzák az intézmény láthatóságát, kedvezően befolyásolják hazai és nemzetközi megítélésünket.

Az Intézményi publikációk repozitóriuma az intézmény oktatóinak és kutatóinak tudományos eredményeit tartalmazza, tanulmányokat, könyvfejezeteket, monográfiákat, konferencia-kiadványokat, szakmai beszámolókat.

A Doktori disszertációk repozitóriuma a Neveléstudományi és a Történelemtudományi Doktori Iskolában készült PhD értekezéseket, valamint a magyar és angol nyelvű tézisfüzeteket kínálja. Ezek nyilvánosak, szabadon hozzáférhetőek.

A Szakdolgozatok repozitóriuma a hallgatók megvédett és elfogadott diplomamunkáit szolgáltatja. Ebben az esetben csak a dolgozatok azonosításához szükséges adatok nyilvánosak.

Habilitációs munkák repozitóriuma az egyetemen történt habilitációk anyagát, disszertációkat, téziseket, illetve egyéb dokumentumokat tartalmaz.

 


< Vissza