Tanárképzés, társadalomtud., természettud.

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 07.

Munkatársak

Varga István (varga.istvan@uni-eszterhazy.hu), Kiss Adrien (kiss.adrien@uni-eszterhazy.hu), Kovács Attila (kovacs.attila@uni-eszterhazy.hu), Kis-Tóthné Tóbik Krisztina

Elérhetőség

Líceum, 112, 113-as termek
Bejárat: 113-as terem
Tel.: 36/520-400 2197-es mellék [Természettudományi gyűjtemény], 2183-as mellék [Kölcsönző és Tanárképzési gyűjtemény]

Nyitvatartás

A könyvtár nyitvatartása ITT megtekinthető. A 112-es terem tanteremként is szolgál, ha a teremben órát tartanak, akkor onnan könyvet nem tudunk kiadni. A terem órabeosztása megtekinthető a könyvtárban.

Gyűjtemény

Környezetvédelem, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok, őslénytan, antropológia, növénytan, állattan, orvostudomány, műszaki tudományok, mezőgazdaság, háztartás, vegyészet, borászat, fotó, számítástechnika, művészet, sport, földrajz, zene, zenetörténet, zeneelmélet, ének-zene tanítás módszertana, komolyzenei kották
valamint
lélektan, szociológia, társadalomtudományi módszerek, szociális gondoskodás, gyermek és családvédelem, nevelés általában, iskolapolitika, módszertan, iskoláskor előtti nevelés, iskolai oktatás, iskolán kívüli nevelés, gyógypedagógia, szakképzés, felsőoktatás, szabadidő, játék.

Szolgáltatások

Kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás, számítógépes szolgáltatások, irodalomkutatás, fénymásolás. Beiratkozás és késedelmi díjak kifizetése a 113-as könyvtári teremben történik. A természet- és alkalmazott tudományi folyóiratok a Folyóirattárban tekinthetők meg. Az olvasótermi férőhelyek száma: 76.
Számítógépes szolgáltatások
A gyűjteményben 9 számítógép működik, egy számítógép kizárólag könyvtári információkeresésre használható (könyvtári katalógus, adatbázisok stb.). Wifi, laptopok használata.


< Vissza