Tanárképzés, társadalomtud., természettud.

Utolsó módosítás: 2020. november 30.

Munkatársak

Olvasói adminisztráció és Tanárképzési gyűjtemény: Babiczki Tamás (babiczki.tamas@uni-eszterhazy.hu), Oszlánczi Mónika (oszlanczi.monika@uni-eszterhazy.hu)
Természettudományi gyűjtemény: Kiss Adrien (kiss.adrien@uni-eszterhazy.hu)

Elérhetőség

Líceum, 112, 113-as termek
Bejárat: 113-as terem
Tel.: 36/520-400 2183-as mellék [Olvasói adminisztráció és Tanárképzési gyűjtemény], 2197-es mellék [Természettudományi gyűjtemény]

Nyitvatartás

A könyvtár nyitvatartása ITT megtekinthető. A 112-es terem tanteremként is szolgál, ha a teremben órát tartanak, akkor onnan könyvet csak korlátozottan tudunk kiadni. A terem órabeosztása megtekinthető a könyvtárban.

Gyűjtemény

Környezetvédelem, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok, őslénytan, antropológia, növénytan, állattan, orvostudomány, műszaki tudományok, mezőgazdaság, háztartás, vegyészet, borászat, fotó, számítástechnika, művészet, sport, földrajz, zene, zenetörténet, zeneelmélet, ének-zene tanítás módszertana, komolyzenei kották
valamint
lélektan, szociológia, társadalomtudományi módszerek, szociális gondoskodás, gyermek és családvédelem, nevelés általában, iskolapolitika, módszertan, iskoláskor előtti nevelés, iskolai oktatás, iskolán kívüli nevelés, gyógypedagógia, szakképzés, felsőoktatás, szabadidő, játék.

Szolgáltatások

Kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás, számítógépes szolgáltatások, irodalomkutatás, fénymásolás, szkennelés, nyomtatás. Beiratkozás és késedelmi díjak kifizetésével kapcsolatos adminisztráció a 113-as könyvtári teremben történik. A természet- és alkalmazott tudományi folyóiratok a Folyóirattárban tekinthetők meg. Az olvasótermi férőhelyek száma: 76.
Számítógépes szolgáltatások
A gyűjteményben 9 számítógép működik, egy számítógép kizárólag könyvtári információkeresésre használható (könyvtári katalógus, adatbázisok stb.). Wifi, laptopok használata.


< Vissza