Beiratkozás

Utolsó módosítás: 2020. február 18.

1. A beiratkozás az A/113-as teremben történik. A Könyvtár egyéb szakrészlegeiben csak az olvasói adatok egyeztetése folyik.

2. A beiratkozási díjakat a Könyvtári szolgáltatások díjszabása tartalmazza.

3. A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (1997. évi CXL. törvény, 57. §. 1. bekezdés) A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével történik.

4. Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

5. Olvasó részéről: érvényes diákigazolvány, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya, nyugdíjas igazolvány, utolsó nyugdíjszelvény, segédkönyv vagy átképzési szerződés.

6. Kezes részéről: a könyvtárban rendszeresített kezességvállalói nyilatkozat, érvényes diákigazolvány és az önálló jövedelemmel rendelkező kezes személyi igazolványa.

7. Fogyatékkal élők részéről: személyi igazolvány és fogyatékkal élő igazolvány.

8. Beiratkozás csak az esetleges korábbi könyv- és pénztartozás rendezése után lehetséges.

9. A Könyvtár az alapszolgáltatásokat térítés nélkül igénybe vevő könyvtárhasználó személyi adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

10. A Könyvtár a beiratkozott vagy regisztrált könyvtárhasználó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célra használja fel.

11. A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

12. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a Könyvtárnak.

13. A beiratkozó vállalja az igényelt szolgáltatások költségeit, a beiratkozási és szolgáltatási díjakat befizeti.

14. Könyvtári tagnak az nevezhető, aki a beiratkozás feltételeit teljesíti.

15. A Könyvtár névre szóló olvasójegy (vagy elektronikus szolgáltatási lehetőségekkel felszerelt plasztikkártya) kibocsátásával biztosítja a beiratkozott használó részére a Könyvtár akadálymentes használatát, a díjszabásokban meghatározott feltételek szerint.

16. Az olvasójegy csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.

17. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.

18. Az olvasójegy elvesztését az olvasó köteles haladéktalanul jelezni.

19. Az olvasójegy elvesztéséből adódó visszaélésekért a könyvtár nem vállal felelősséget.

20. Az új olvasójegy költsége az olvasót terheli.


< Vissza