Folyóiratok

Utolsó módosítás: 2020. november 09.

Nyomtatott kurrens folyóiratok és napilapok

Eger

3. Évezred
3. Évezred Különszám
Abacus (MATEGYE Alapítvány)
Acta Zoologica (Magyar Termtud. Múz.)
Acta Mathematica Hungarica
Adó és vám értesítő - a NAV szaklapja
Aetas
Agria
Alföld
Antik Tanulmányok
Balkon - kortárs művészeti folyóirat
BBC Goodfood
BBC History
BBC History Különszám
Bor és Piac
Borászati Füzetek
Botanikai Közlemények (Magyar Biol. Társ.)
Chip Magazin DVD
Debreceni Szemle (Debreceni Szemle Alapítvány)
Demográfia
Dörmögő Dömötör
Édes Anyanyelvünk
Educatio OFI
Élet és Irodalom
Élet és Tudomány
Életünk- irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
Esély
Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
Eszmélet – társadalomkritikai és kulturális folyóirat
Ethnographia – a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata
Fejlesztő Pedagógia
Figyelő
Figyelő Trend
Filmvilág- filmművészeti folyóirat
Filológiai közlöny – az MTA Irodalomtudományi Bizottságának folyóirata
Fizikai Szemle
Fordítástudomány (Szent Jeromos Alapítvány)
Fotóművészet
Földgömb – a Magyar Földrajzi Társaság magazinja
Földrajzi Értesítő (Magyar Földrajzi Társaság)
Földrajzi Közlemények
Földtani Közlöny (Magyarhoni Földtani Társulat)
Gazdaság és Jog
Geo
Gyógypedagógiai Szemle
Hadtörténelmi Közlemények
Helikon
Heti Világgazdaság
Heti Világgazdaság különszámok(adó, munkajog, tb)
Heti Világgazdaság Rangsor (Középiskolai, Diploma)
Hitel - irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat
Honismeret - a Honismereti Szövetség folyóirata
Hungarian Review (BL Nonprofit Kft.)
Infokommunikáció és jog - informatikai jog, hírközlési jog, médiajog, hálózatos iparágak
Információs társadalom - társadalomtudomány
Innotéka
Irodalomtörténet
Iskolakultúra
Iskolaszolga
Jelenkor – irodalmi és művészeti folyóirat
Kapocs (Család-Ifj-és Népesedéspol.Int.)
Katolikus Pedagógia (Szent István Társulat)
Kisebbségkutatás
Kisgyermek, A
Klio
Kortárs
Költségvetési Levelek
Könyv és Nevelés
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
Könyvhét
Könyvklub
Könyvtári Figyelő
Könyvtári Levelező/Lap
Köz-Gazdaság (Corvinus)
Közbeszerzési Levelek
Középiskolai Kémiai Lapok
Középiskolai matematikai és fizikai lapok - matematikai és fizikai szaklap középiskolásoknak
Közgazdasági Szemle
Kreatív (Professional Publishing Kft.)
Kritika
Kultúra és közösség (KÉK) - művelődéselmélet
Külgazdaság
Külügyi szemle - a Magyar Külügyi Intézet folyóirata
Levéltári Szemle
Líceumi Paletta
Literatura - az MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata
LUPE Magazin (Lupe Szerk.)
Magyar Energetika (Mérnök Média Kft.)
Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Kémikusok Lapja
Magyar Konyha
Magyar könyv-szemle - az MTA Irodalomtudományi Intézete és az OSZK könyvtár-, könyv- és sajtótörténeti folyóirata
Magyar Közlöny
Magyar Krónika
Magyar Mezőgazdaság
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvőr
Magyar Pedagógia
Magyar Pszichológiai Szemle
Magyar Tudomány
Magyar Zene - zenetudományi folyóirat
Magyartanítás (elektronikus) Trezor Kiadó
Manager Magazin
Marketing & Menedzsment (Pécsi Tudományegyetem)
Matematikai Lapok (Bolyai J. Mat. Társ.)
Médiakutató
Médiatechnika
Mikkamakka
Mindennapi Pszichológia
Minőség és Megbízhatóság (EOQ Magyar Nemzeti Biz.) elektronikus is
Módszertani Közlemények
Mozgó világ - fiatal írók és művészek szemléje
Múltunk - politikatörténeti folyóirat
MúzeumCafé - múzeumkedvelők magazinja
Muzsika
Műemlékvédelem
Műértő
Művészettörténeti Értesítő
Nagyvilág - világirodalmi folyóirat
Napút
National Geographic Magyarország - ismeretterjesztő magazin
Oktatási és Kulturális Közlöny (elektronikus) Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.)
Óvodai Nevelés
PC World + DVD
Pénzügyi szemle
Politikatudományi Szemle (MTA Társadalomtudom. Közp.)
Pro Futuro
Recreation (Közép-Kelet Európai Rekr. Társ.)
Rubicon - történelmi magazin
Rubicon különszám
Statisztikai Szemle
Századok
Századvég - az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium kiadványa
Szociálpedagógia (Szent István Társulat)
Tanító
Társadalombiztosítási Levelek
Természet Világa
Természet világa különszám
Természetbúvár
Területi Statisztika
Tiszatáj
Történelmi Szemle
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (e)
Turizmus Trend
Új forrás - irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat
Új könyvpiac - könyvvilág, könyvkultúra, könyvkritika
Új Köznevelés
Új Művészet
Új Pedagógiai Szemle
Üzlet és Pszichológia
Valóság
Várak, Kastélyok, Templomok (Zöld Info Média Kft.)
Vezetéstudomány
Vigilia - keresztény havilap
Világtörténet
ZIP Magazin (Merida Press Kft.)

ACM Transactions on Mathematical Software
ACM Transactions on Programming Language and System
American Journal of Distance Education
American Journal of Enology and Viticulture
American Mathematical Monthly
American Quarterly
American Speech (incl. Supplement of PADS)
Artnews
Australian Journal of Grape and Wine Research
Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur
Bryologist, The
Cryptogamie/Bryologie
Deutsch Als Fremdsprache
Deutsche Zeitschrift für Philosophie
Fibonacci Quarterly, The
Geschichte und Gesellschaft
Historische Zeitschrift
International Journal of Distance Education Technologies
Irodalmi Szemle
Journal for Geometry and Graphics
Journal of American Culture
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia
Journal of Hellenic Studies (+ Archaeological Reports)
Journal of Interactive Learning Research
Journal of Roman Studies
Korunk
Language - Journal of the Linguistic Society of America
Látó - Tirgu-Mures
Leistungssport
Linguistic Inquiry (jelentős árnövekedés 2015-höz képest)
Mathematics Teacher: Learning and Teaching
Mind & Language
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
Past and Present
Praxis Fremdsprachenunterricht
RFID Journal (elektronikus)
Rosszijskaia Istoriia
Science Education
Sight and Sound
Sociologica Ruralis
Zeitschrift für Germanistische Linguistik (de Gruyter)
Zeitschrift für Heilpadagogik
Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde

Heves Megyei Hírlap (Mediaworks Hungary Zrt.)
Vasárnapi Heves Megyei Hírlap (Mediaworks Hungary Zrt.)
Magyar Nemzet (Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft.)
Nemzeti Sport

 

Jászberény

Educatio OFI
Élet és Irodalom
Élet és Tudomány
Esély
Fejlesztő Pedagógia
Gyógypedagógiai Szemle
Iskolakultúra
Kisgyermek, A
Könyv és Nevelés (OFI)
Magyar Krónika
Magyar Pedagógia
Mikkamakka (OFI)
Mindennapi Pszichológia
Modern Nyelvoktatás
Módszertani Közlemények
Óvodai Nevelés
Óvodavezetési Ismeretek (RAABE)
Óvónők Kincsestára (RAABE)
Szociálpedagógia (Szent István Társulat)
Tanító
Új Exodus (Hit Gyülekezete)
Új Köznevelés (OFI)
Új Pedagógiai Szemle (OFI)

Új Néplap


Sárospatak

Alföld
Bor és Piac
Családi Lap
Dörmögő Dömötör
Édes Anyanyelvünk
Educatio OFI
Élet és Tudomány
Esély
Fejlesztő Pedagógia
Forrás
Fotóművészet
Gyógypedagógiai Szemle
Helikon
Heti Világgazdaság
Irodalomtörténet
Irodalomtörténeti Közlemények
Iskolakultúra
Kortárs
Könyv és Nevelés (OFI)
Könyvtári Figyelő
Kritika
Magyar Iparművészet
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvőr
Magyar Pedagógia
Magyar Pszichológiai Szemle
Magyar Tudomány
Magyartanítás (elektronikus) Trezor Kiadó
Mindennapi Pszichológia
Módszertani Közlemények
Muzsika
Óvodai Nevelés
Óvodavezetési Ismeretek (RAABE)
Óvónők Kincsestára (RAABE)
Parnasszus
PC World + DVD
Pszichoterápia
Sárospataki Füzetek
Tanító
Természet Világa
Természetbúvár
Természetjáró Turista Magazin
Tiszatáj
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (e)
Új Köznevelés (OFI)
Új Művészet
Új Pedagógiai Szemle (OFI)
Valóság
Zempléni Múzsa
Zeneszó

Észak-Magyarország (Russmedia Kft.)

 

 


< Vissza