A DOI azonosító az Eszterházy Károly Egyetemen

Utolsó módosítás: 2021. január 06.

A DOI (Digital Object Identifier, http://www.doi.org/ ) online tartalmak azonosítására szolgáló egyedi jelzés, amit világszerte alkalmaznak a dokumentumok elektronikus változatainak jelölésére.

A DOI azonosító növelheti a publikációk láthatóságát és az idézettségi adatokat.

Az egyetem kiadványai számára a DOI azonosító igénylését és a DOI azonosítóval kapcsolatos további teendőket – a Líceum Kiadóval együttműködve és az egyetem tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese irányítása mellett – a Tittel Pál Könyvtár koordinálja, részletesebb felvilágosítás: gal.tibor@uni-eszterhazy.hu 

 

 

Részletes tudnivalók a DOI azonosítóról

Mi a DOI?

• A DOI (Digital Object Identifier) az elektronikus dokumentumok (jellemzően folyóiratcikkek, konferenciakiadványok, tanulmánykötetek) egyértelmű és hosszú távú azonosítására szolgáló egyedi azonosító, amelyet világszerte alkalmaznak a tudományos életben.
• A DOI azonosítóval ellátott objektumokat az IDF (International DOI Foundation, Nemzetközi DOI Alapítvány, https://www.doi.org), a DOI-rendszer üzemeltetője teszi elérhetővé.
• Az egyetem kiadványai számára a DOI azonosító igénylését és a DOI azonosítóval kapcsolatos további teendőket – a Líceum Kiadóval együttműködve és az egyetem tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese irányítása mellett – a Tittel Pál Könyvtár (TPK) koordinálja

• Az Eszterházy Károly Egyetemen (EKE) DOI azonosítót kaphatnak az intézményi kiadványok, valamint a habilitációs dokumentumok és a doktori disszertációk.

Mik a DOI azonosító előnyei?

• A DOI nem helyhez kötött, nem függ attól, hogy hol található a dokumentum (mint például az URL). A DOI magát az objektumot azonosítja
• A DOI nemzetközileg elterjedt, itthon is egyre népszerűbb azonosító, a kiadók többsége már alkalmazza. Alapja a tudományos hivatkozásoknak.
• A DOI azonosító megkönnyíti a publikációk megtalálhatóságát, növeli láthatóságukat, hozzájárulhat a gyakoribb idézettséghez.
• A DOI azonosítót használó folyóiratoknak nagyobb esélyük lesz bekerülni a jelentős bibliográfiai, tudománymetriai adatbázisokba (Scopus, WoS), honlapjukat is többen látogatják.
• A DOI az MTMT-ben is az egyik legfontosabb azonosító.

Hogyan épül fel egy DOI azonosító?

• A DOI egy egyedi alfanemurikus karakterlánc, egy ún. prefixből és egy suffixből áll.
• A prefix minden cikkben állandó egy kiadványon belül, mivel ez a kiadványt magát azonosítja.
• Az MTA DOI Irodától kapott prefix birtokában a szerkesztőségek képezik a suffixeket. A suffix egyedi, minden cikk esetében eltérő, mivel a cikket azonosítja.
• A DOI felépítése: pl. 10.12345/FOLYÓIRATCÍM.2015.1.15, ahol a 10.12345 a fix előtag (prefix), ami azonosítja a kiadványt, a suffix pedig: FOLYÓIRATCÍM - a folyóirat/könyv rövid elnevezése, 2015 - a megjelenés éve, 1 - a füzet száma és 15 - a cikk kezdő oldalszáma (vagy sorszáma).
• Alkalmazható karakterek a suffixben: "0– 9", "a–z", "A_Z", " – . _ / "
• Az elválasztáshoz pontot használunk szóközök nélkül. A cím állhat kisbetűvel is.
• A regisztrált DOI nem változtatható vagy törölhető, a kapcsolt adatok karbantartása kötelező.

Hol lehet DOI azonosítót regisztrálni?

• A DOI azonosító igénylése, központi adatbázisban való rögzítése ügynökségeken keresztül zajlik:
o DataCite (https://www.datacite.org)
     A DataCite szervezetnél regisztrálható DOI csak azonosításra és hozzáférésre szolgál. Jelenleg térítésmentes. Ajánlott dokumentumtípusok: kutatási adatok, szürke irodalom, doktori disszertációk.
o CrossRef (http://www.crossref.org)
     Az azonosítót a mindenkori díjszabás szerint tudja biztosítani az MTA DOI Iroda. Ajánlott dokumentumtípusok: folyóiratcikkek, könyvek és könyvfejezetek, konferenciakötetek.
• Az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA-KIK) keretében működő DOI Iroda tagja a CrossRef, valamint a DataCite szervezeteknek, így DOI azonosítót tud regisztrálni folyóiratcikkekhez, könyvekhez, PhD dolgozatokhoz a felsőoktatási intézmények, kiadók és szerkesztőségek számára.
• Az Eszterházy Károly Egyetem a jobban használható és hatékonyabb CrossRef DOI számot preferálja, jelenleg minden kiadványunk a CrossRefnél van regisztrálva.
• A DOI azonosítóval kapcsolatos ügyeket a DOI Iroda közvetítésével végezzük.

Hogyan lehet DOI azonosítót regisztrálni?

• A szerkesztőség jelzi a Tittel Pál Könyvtárnak és a Líceum Kiadónak, hogy DOI azonosítót igényelne adott folyóiratára.
• A regisztráció menetéről és a DOI azonosító használatáról a TPK igény szerint tájékoztatást nyújt. A könyvtári honlapon a legfontosabb tudnivalók elérhetők:
o https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/kutatastamogatas/doi-azonosito 
• A TPK a szükséges űrlapokat (megállapodás és adatlap) az MTA-KIK-től megkéri a szerkesztőség számára.
• Az MTA-KIK DOI Irodája az Eszterházy Károly Egyetemel az adott kiadványra szerződést köt. A szerkesztőség kötelezően szerepel az aláírók között. Az adatlapot a szerkesztőség tölti ki.
• A dokumentumokat a TPK elküldi a DOI Irodának, hogy regisztrálja a kiadványt.

Van-e díja a DOI azonosító használatának?

• A DataCite ingyenes, CrossRef-es regisztráció költségeit az EKE a Líceum Kiadó közreműködésével a szerződésben foglaltak szerint kifizeti a DOI Irodának.
• A CrossRef a DOI regisztrációért 1 USD/db árat számol fel (2019 január). Ezt negyedévente számlázzák tovább azon az árfolyamon, ahogy az MTA-KIK kifizette +27% ÁFA összegben. Számlát csak 10.000 Ft feletti összegről állítanak ki, tehát elképzelhető, hogy nem minden negyedévben küldenek számlát.

Mi a szerkesztők teendője a DOI azonosítóval?

• Az MTA KIK-től kapott állandó prefix birtokában a szerkesztőségek maguk állítják össze a DOI azonosítókat, de ebben a Líceum Kiadó munkatársai segítséget tudnak nyújtani.
• A DOI számot minden cikkben fel kell tüntetni, célszerűen a cikk kezdőoldalán a bibliográfiai adatok között fejlécben (az elektronikus és a nyomtatott példányban egyaránt).
• Célszerű angol nyelvű absztraktot is készíteni. A repozitóriumi közös keresők általában a cikkek metaadataiban és az absztraktokban keresnek. Így az absztrakt a láthatóságot, az idézhetőségét jelentősen növelheti.
• CrossRef típusú szerződés esetén az azonosító képzésén túl a szerkesztőségnek teljesítenie kell az ún. crosslinking kötelezettséget is.
o Crosslinking: A cikkek irodalomjegyzékében fel kell tüntetni minden olyan forrás DOI azonosítóját (az elektronikus változatban élő linkként), amit szintén a CrossRef-nél regisztráltak más kiadványok.
o Az élő linkhez a DOI szám elé kell írni az alábbit: "https://doi.org/" . Például: https://doi.org/10.12345/FOLYÓIRATCÍM.2015.1.15
o Ajánlott kereső: https://doi.crossref.org/simpleTextQuery 
o A linkelési kötelezettség ugyan több feladatot jelent, de növeli a láthatóságot, hiszen ez a kötelezettség minden CrossRef tagra vonatkozik.
o Ha a szerkesztőség kéri, akkor a crosslinkinget a TPK elvégzi. Ehhez a cikkek egy olyan változatát kell elküldeni a könyvtárnak (word formátumban), ahol a cikkek felhasznált irodalomjegyzéke sem tartalmilag, sem sorrendileg már nem változik. A könyvtár a DOI linkekkel kiegészített irodalomjegyzéket küldi vissza a technikai szerkesztéshez.
• A DOI azonosítókat is tartalmazó, formailag és tartalmilag egyaránt végleges kiadvány teljes, nyomdakész változatát, valamint az egyes cikkeket külön-külön a szerkesztőség PDF formátumban elküldi a TPK-nak. Ehhez küld egy „kísérő táblázatot", ebben soronként a szerző(k) neve, a cikk címe és alcíme, valamint a cikk DOI száma szerepel.

Hogyan történik a DOI számok aktiválása?

• Az aktiválást a TPK kéri a szolgáltatótól a DOI Iroda közvetítésével.
• Az aktiváláshoz a fenti „kísérő táblázatot" küldi tovább a TPK, csak azt kiegészíti az intézményi repozitóriumba (IPR) feltöltött cikk repozitóriumi elérhetőségével.
• Az IPR-be történő feltöltés az aktiválás feltétele.
• A DOI azonosítók aktiválásáról a TPK értesíti a Szerkesztőséget.
• Az IDF honlapján a DOI számok ellenőrizhetők (https://www.doi.org/).

Milyen repozitóriumokba kerülnek be a DOI azonosítóval ellátott cikkek?

• A DOI Iroda a hosszú távú elérhetőség és a láthatóság biztosítása érdekében az MTMT Repozitórium Minősítő Bizottsága által minősített intézményi repozitóriumokat javasolja a cikkek feltöltéséhez. A DOI azonosítók aktiválása során a DOI számot a repozitóriumba feltöltött cikk URL-jéhez kapcsolják, a cikk elsősorban itt lesz elérhető.
• A fentiek értelmében a cikkek feltöltésre kerülnek az EKE Intézményi publikációk repozitóriumába (IPR http://publikacio.uni-eszterhazy.hu).
• Az MTA könyvtára vállalta, hogy országosan fenntartja a DOI-k működését. Ennek megfelelően a cikkek a MTA REAL repozitóriumába (http://real.mtak.hu/) is fel lesznek töltve.
• A feltöltés az IPR-be a DOI szám aktiválása előtt, a REAL-ba az aktiválás után 30 napon belül történik.
• A repozitóriumi elhelyezés természetesen nem zárja ki a folyóirat saját honlapján történő megjelenést, de az MTA-KIK a DOI számot a Intézményi publikációk repozitóriumhoz kapcsolja.
• A TPK az Intézményi publikációk repozitóriumát regisztrálta a hazai és nemzetközi aggregátorokban. Ezek a közös keresők jelentős mértékben hozzájárulnak a közlemények láthatóságához, elősegíthetik a nagyobb idézettséget (pl. OpenDOAR, BASE, CORE, OpenAIRE, HUNOR). 
• Az MTMT-ben a közleményeiket rögzítő szerzők az egyes tételekhez feltüntethetik a DOI számot és az IPR-be feltöltött cikk azonosítóját, így az adott tétel bibliográfiai adatait össze tudják kapcsolni a cikk teljes szövegével.

 

 

 

 


< Vissza