Open Access

Utolsó módosítás: 2021. január 06.

Az Open Access (OA) (magyarul: nyílt hozzáférés) a tudományos kutatások (adatok és közlemények) online, digitális formában történő, ingyenes közzétételét és elérhetőségét jelenti.

Az Open Access lehetőséget biztosít a tudományos eredmények szabad és jogszerű újrafelhasználására. Az Open Access dokumentumok általában letölthetők, másolhatók, megoszthatók, nyomtathatók az eredeti forrás feltüntetésével. Az Open Access publikálás elősegíti a tudományos eredmények minél szélesebb körű disszeminációját, ez biztosítja az egyetem nagyobb láthatóságát, növeli az intézmény ismertségét. Ez azt eredményezi, hogy az oktatók és a kutatók idézettsége is növekedhet.
A nyílt hozzáférés segítségével a közpénzből finanszírozott kutatások eredményei a lehető legszélesebb nyilvánosság számára is szabadon hozzáférhetővé válnak. Ezen kívül sok esetben a kutatásfinanszírozás a támogatás elnyerésének feltételéül a kutatási eredmények Open Access formában való nyilvános közzétételét szabja meg.

Az Open Access hazai információs honlapja: https://openscience.hu

 

 

Open Access modellek

Zöld út (Green)
Szerzői archiválás (self-archiving), melynek során a szerző a kéziratának valamelyik változatát (preprint, postprint, kiadói változat) elhelyezi egy intézményi vagy egy diszciplináris nyílt hozzáférésű dokumentumszerveren, repozitóriumban.

Arany út (Gold)
Az arany út a tudományos cikkek Open Access folyóiratokban történő kiadását jelenti. A publikációk a nyomtatott formában megjelenő szövegekhez hasonlóan lektoráláson esnek át. A publikálásért cikkeljárási díjat (Article Processing Charge, APC) fizet a szerző vagy az egyetem (author fee és institutional fee), a kiadó ebből fedezi a nyílt hozzáférésű publikálás költségeit. A kiadóval kötött szerződés meghatározza a szerzők jogait és szabályozza a nyílt hozzáférésű dokumentumok felhasználási lehetőségeit. Ez a szerződés általában kiegészül egy nyílt hozzáféréssel kapcsolatos kitétellel, amely pontosítja a felhasználók számára a dokumentum újrahasznosításának jogait.

Platina/Gyémánt út
A platina út esetén a kutató olyan Open Access folyóiratokban publikál, melyek nem számítanak fel cikkeljárási díjat, ugyanakkor biztosítják, hogy a cikkek bárki számára ingyenesen elérhetőek legyenek. Ezen folyóiratok egy része nonprofit kutatóintézeti vagy egyetemi kiadvány.

Hibrid modell
Vannak olyan nem nyílt hozzáférésű folyóiratok, melyekben megvásárolható az egyes cikkek Open Access publikálása. A kiadó honlapján a megváltott cikk ingyenesen letölthető, azonban a többi publikáció továbbra is csak előfizetési díj ellenében érhető el. (Lásd. a Springer Open Access programja az EKE-n)

Az Open Access folyóiratok nagy része rendelkezik a nemzetközi szintű folyóiratminősítésben is döntő szerepet játszó impakt faktorértékkel és quartilisekkel. Míg az előbbi a Journal Citation Report-ban (JCR-index) intézményi előfizetéssel tekinthető meg, addig az utóbbi a Scimago Journal & County Rank felületén mindenki számára szabadon hozzáférhető.
Az APC-díjakról a folyóiratok honlapjain, valamint a DOAJ-ból lehet tájékozódni.

 

 

Predátorok és paraziták

Az Open Access honlapján a Tudományos kommunikáció menüpontban részletes információt találnak arról, hogy hogyan publikáljanak nyílt hozzáféréssel, melyek a hazai és nemzetközi OA folyóiratok. Arra is választ kaphatnak, hogy hol ne publikáljanak, hogyan kerülhetik el a predátor vagy parazita folyóiratokat.

Az ún. predátor kiadók egyik modellt sem követik, működésük nem tekinthető az Open Access kezdeményezés részének. Ezek olyan tisztességtelen politikát folytató kiadók, amelyek lektorálás nélkül jelentetik meg a sokszor nem megfelelő tudományos színvonalú cikkeket – a szerzők pénzéért. Ezekről a kerülendő kiadókról, folyóiratokról az Open Access honlapon külön menüpontban tudnak tájékozódni.

 

 

Preprint – postprint – kiadói változat

A kiadók a szerzőkkel általában publikációs szerződést kötnek, amely meghatározza a két fél jogait és szabályozza a dokumentumok nyílt hozzáférésű megjelentetését, felhasználását. Az egyes kiadók különféle módon szabályozzák az önarchiválás lehetőségét, a „zöld modell" publikálási lehetőségeit. Ennek során általában egy adott cikk alábbi változatait különböztetik meg:

preprint: a kézirat benyújtott, nem lektorált változata
• a szerző által megírt és beküldött tudományos közlemény
• lektori munka még nem látható rajta
• nem tartalmaz végleges oldalszámot
• nem tartalmazza a kiadó logóját
• nincs DOI-szám feltüntetve
• gyakran „accepted manuscript" vagy „for peer review" vízjellel van ellátva

postprint: a szakmai lektorálás utáni kézirat, a szerkesztői változtatásokkal átdolgozott és közlésre elfogadott, tartalmilag már nem változó verzió, amely azonban nem ment még át a kiadói (nyomdai) szerkesztésen
• a kiadó által a szerzőnek javításra visszaküldött változat
• régi neve a kefelenyomat
• lektori munka látható rajta
• nem tartalmaz végleges oldalszámot
• nincs DOI-szám feltüntetve
• végleges kötet- és füzetszám még nincs feltüntetve
• gyakran „uncorrected proof'" vízjellel van ellátva

kiadói változat: szerkesztett, oldalszámmal és egyéb információkkal kiegészített, nyomdakész változat
• a végleges megjelent tudományos közlemény
• végleges oldalszámot tartalmaz
• végleges kötet- és füzetszám fel van tüntetve
• DOI-szám fel van tüntetve a cikken
• tartalmazza a kiadó logóját

 

 

Önarchiválás

Az önarchiválás azt jelenti, hogy a szerző a benyújtott publikációja bizonyos változatát (preprint, postprint, kiadói változat) esetleges megkötésekkel (pl. embargó) elhelyezheti egy repozitóriumban, amennyiben a kiadó engedélyezi. Az egyes kiadók, folyóiratok által biztosított lehetőségekről és kötelezettségekről, vagyis a szerkesztőség archiválási politikájáról a Sherpa-ROMEO adatbázisban tájékozódhat. Jogilag az alapvető információkat azonban nem ez az adatbázis, hanem a kiadóval kötött szerződés tartalmazza. A kiadói változat archiválását nem mindig engedélyezik, de sokszor van a szerzőnek lehetősége arra, hogy cikke preprint vagy postprint változatát repozitálja.

Gyakori követelmény a kiadó részéről egy adott időtartamú késleltetés (embargó) beállítása. Ebben az esetben a cikk csak a türelmi idő (általában a megjelenés után számított egy év) lejárta után lesz nyilvános hozzáférésű. Az embargóról is a fenti adatbázisban vagy a folyóirat honlapján találhat információt.

A repozitóriumba történő feltöltéskor be lehet állítani az embargó időszakát, így a feltöltött dokumentum csak a megadott dátum után lesz nyilvánosan elérhető, addig csak a repozitórium adminisztrátora láthatja a teljes szöveget.

 

 

Open Access eszközök

A nyílt hozzáféréssel közzétett, szabadon elérhető, valóban tudományos tartalmak felkutatását az interneten több ingyenes és legális szolgáltatás vagy eszköz segíti.

Böngészőkiegészítők

UNPAYWALL  https://unpaywall.org
Az Unpaywall ingyenes böngészőkiegészítő, amely több mint 20 millió OA cikk elérését teszi lehetővé. A közel ötvenezer forráson alapuló adatbázisban gold, hibrid és green OA cikkek érhetők el. A böngészőkiegészítő DOI azonosító alapján végez keresést, a fizetős tartalmak közel 30%-ához talál szabadon hozzáférhető változatot.

 

OPEN ACCESS BUTTON https://openaccessbutton.org/
A kiegészítő segítségével cikkek OA változatait kereshetjük meg. Amennyiben nem áll rendelkezésre OA verzió, úgy egy kattintással igényelhetjük a szerzőtől a cikk teljes szövegét.

 

GOOGLE SCHOLAR BUTTON https://goo.gl/w2KhEA
A kiegészítő használatával a Google Scholarban a teljes szövegű OA cikkek keresését könnyíthetjük meg.

 

LAZY SCHOLAR http://www.lazyscholar.org/
A böngészőkiegészítő a folyóiratcikkek szabadon elérhető változatai mellett idézettségi adatokat is mutat.

 

KOPERNIO https://kopernio.com/
A Kopernio az OA verziók mellett azokat a cikkeket is megtalálja, melyekhez a felhasználónak valamilyen intézményi előfizetés keretében szabad hozzáférése van. A Web of Science adatbázis is használja.

 

Keresőmotorok, adatbázisok

BASE https://www.base-search.net/
A BASE (Bielefeld Academic Search Engine) az egyik vezető tudományos tartalmakra specializálódott keresőmotor. Több mint 6700 forrásból (elsősorban intézményi repozitóriumokból közel 142 millió dokumentumhoz biztosít közös keresőfelületet.

 

CORE https://core.ac.uk/
A CORE tudományos keresőmotor több tízezer folyóirat és 3700 repozitórium Open Access tartalmait gyűjti és teszi kereshetővé. Közel 136 millió tudományos publikációhoz kínál hozzáférést.

 

DOAJ https://doaj.org/
A DOAJ (Directory of Open Access Journals) adatbázisa több mint 12 ezer lektorált tudományos OA folyóirat adatait, illetve a folyóiratcikkek metaadatait tartalmazza.

 

DOAB https://doabooks.org/
A DOAB (Directory of Open Access Books) adatbázisa közel 16 ezer OA formában megjelent lektorált könyvet és könyvfejezetet tartalmaz több mint 300 kiadótól.

 

OPENDOAR http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
Az OpenDOAR a tudományos Open Access repozitóriumok metakeresője, a gyűjtemények adatait és szabályzatait tartalmazza.

 

EUROPE PMC https://europepmc.org/
A PubMed Central (PMC) társ-adatbázisa a biológia és az élettudományok területén megjelent cikkekhez biztosít szabad hozzáférést. A PMC-ben elérhető cikkek nagy részét tartalmazza, de keresési funkciója bővebb, a teljes szövegű kereséssel párhuzamosan a PubMed-ben szereplő absztraktokban is keres.

 

ZENODO https://zenodo.org/
A Zenodo az OpenAIRE és a CERN együttműködéséből jött létre, kutatási adatok nyílt hozzáférésű gyűjteménye több tudományterületről.

 

Előfizetett tudományos adatbázisaink:

https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok 
Bővebben (pl. preprint szervezet, bibliográfiai adatbázisok) lásd, az MTA-EISZ honlapján.


< Vissza