Kölcsönzés

Utolsó módosítás: 2020. február 18.

- A kölcsönzés feltétele a beiratkozás.
- Kölcsönözhető a könyvtár állományában megtalálható bármely, korlátozás alá nem eső dokumentum magyar, angol, francia, német, orosz stb. nyelven.
- A Könyvtár nem kölcsönözhető gyűjteményrésze:

 •   - periodikum (kurrens és retrospektív)
 •   - régi könyvek gyűjteménye (1851 előtti kiadások)
 •   - szakdolgozat (kivéve a bíráló tanár saját bírálatú szakdolgozatát)
 •   - helyismereti gyűjtemény
 •   - CD-ROM, DVD-ROM
 •   - hanglemez
 •   - számítógépes szoftver, adatbázis

- Korlátozottan kölcsönözhető az olvasótermi dokumentumállomány.
- A könyvtár minden további gyűjteményrésze kölcsönözhető:

 •   - éjszakára (zárás előtt egy órával vihető el, és másnap 10.00 óráig kötelező visszahozni)
 •   - hétvégére
 •   - három napra
 •   - egy hétre
 •   - két hétre

- A kölcsönzés időtartama függ a dokumentum típusától, tartalmától és példányszámától.
- A kölcsönzés időtartamáról az olvasó szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap.
- A kölcsönözhető könyvek mennyisége (egy időben, részlegenként):

 •   - oktatónál, dolgozónál 15 db dokumentum,
 •   - hallgatónál 5 db dokumentum,
 •   - külső könyvtárhasználónál 3 db dokumentum.

- A kölcsönözni kívánt dokumentumot a szabadpolcról kiválogatva vagy a raktárból kérőlappal lehet kölcsönözni. A  Könyvtár az igényelt dokumentumot kérőlappal a raktárból vagy a többi szakrészlegből rendelkezésére bocsátja, vagy azonnal pontos felvilágosítást ad rendelkezésre bocsátásának időpontjáról.
- Előjegyzett dokumentumról a Könyvtár értesíti a könyvtárhasználót.
- Egyszerre legfeljebb 5 kérőlapot adhat le egy olvasó.
- Szakdolgozat esetében egyszerre csak 1 kérőlapot adhat le egy olvasó.
- A kérések leadásánál és teljesítésénél figyelembe kell venni a munkaszüneti napokat, és a könyvtár nyitva tartását.
- A kölcsönzött dokumentumok visszajuttatása:

 •   - A kikölcsönzött dokumentumokat az olvasónak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a megadott határidőre a Könyvtárba. Ennek elmulasztása esetén a késedelmes olvasókat a Könyvtár levélben emlékezteti a lejárati határidőre. Felszólítástól függetlenül a lejárat napjától életbe lép a késedelmi díj számlálása.
 •   - Az olvasó köteles a késedelmi díjat megfizetni.
 •   - A késedelmi díj mértékét a fenntartó állapítja meg.
 •   - Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, akinek dokumentum- vagy késedelmidíj-tartozása van.
 •   - Háromszori késedelem után megszűnik az olvasó könyvtári tagsága.
 •   - Ha az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló könyvtárhasználó figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak rendszeresen nem tesz eleget, a könyvtár főigazgatója fegyelmi eljárást kezdeményezhet ellene.

< Vissza