Nyelv- és irodalomtudomány, idegen nyelvek

Utolsó módosítás: 2020. február 20.

Munkatársak

Gál Tibor (gal.tibor@uni-eszterhazy.hu), Kun Zsuzsanna (kun.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu)

Elérhetőség

Líceum, 212-es, 213-as és 214-es terem
Bejárat: 214-es terem
Tel.: 36/520-400 (2074-es mellék)

Nyitvatartás

A könyvtár nyitvatartása ITT megtekinthető. A 212-213-as termek tanteremként is szolgálnak. Ha a teremben órát tartanak, akkor onnan könyvet csak korlátozottan tudunk kiadni.

Gyűjtemény

  • Nyelvtudomány, irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom magyar és idegen nyelven (angol, német és francia nyelven).
  • Rádió és televízió, filmművészet, színházművészet, színháztudomány, bábjáték, mozgásművészet, tánc.
  • A kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelvek tanításának módszertana.
  • Nagy-Britannia, Kanada, Németország, Franciaország és az USA történelme idegen nyelven.
  • Nyelvkönyvek, szótárak.
  • Könyvtártudomány, bibliográfiák.
  • Helyismereti és helytörténeti kiadványok. Intézménytörténeti művek, főiskolai évkönyvek és tudományos közlemények.
  • Muzeális könyvek.

Különgyűjtemények

Szolgáltatások

Kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás, számítógépes szolgáltatások, nyomtatás. Beiratkozás és késedelmi díjak kifizetésével kapcsolatos adminisztráció a 113-as könyvtári teremben történik. Az irodalom- és nyelvtudományi folyóiratok a Folyóirattárban tekinthetők meg. 
Számítógépes szolgáltatások
A gyűjteményben 4 számítógép működik, saját laptopok wifi segítségével használhatók.


< Vissza