Irat- és szakdolgozattár

Utolsó módosítás: 2020. április 14.

Munkatárs

Pallagi Attila (pallagi.attila@uni-eszterhazy.hu), Rakita Eszter (rakita.eszter@uni-eszterhazy.hu), Tamás Melinda (tamas.melinda@uni-eszterhazy.hu)

Elérhetőség

Líceum, 113-as terem
Tel.: 36/520-400 (2150)

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig: 8 - 16 óra.

Irattári rész

Ide kerülnek azok az iratok, melyeknek az őrzési ideje az irattári terv szerint több mint 5 év. Az alábbi iratokba csak az egyetemmel jogviszonyban állók tekinthetnek be külön betekintési engedély birtokában.
- Vezetési ügyek
- Az oktatók, tudományos kutatók, alkalmazottak, szerződéses és egyéb dolgozók ügyei
- A tudományos munkával kapcsolatos iratok
- Tudományos fokozatok
- Oktató-nevelő munka
- Könyvtári ügyek
- Az egyetem külföldi kapcsolatai
- Hallgatói ügyek
- Kollégiumok ügyiratai

Szakdolgozattári rész

Ide kerülnek azok a szakdolgozatok, melyeket az egyetem tanszékei átadtak a Szakdolgozattár részére. A szakdolgozatok évenként kerülnek letárolásra, őrzési idejük jelenleg a szakdolgozat keletkezésétől számított 20 év. A szakdolgozatok nem kölcsönözhetők, bármilyen úton történő reprodukálásuk tilos.
A szakdolgozatokba az intézménnyel jogviszonyban állók betekinthetnek, amennyiben a dolgozatok nem esnek betekintési tilalom alá (titkosított dolgozatok). A dolgozatokba való betekintés módját az irattár határozza meg.

Az Irat- és szakdolgozattár állománya külső raktárban került elhelyezése. Az iratok bekérés esetén 1-2 nap késéssel (szállítási időtől függően) vehetők át.


< Vissza