Társadalomtudomány, történelemtudomány

Utolsó módosítás: 2020. február 20.

Munkatársak

Zay Mária (zay.maria@uni-eszterhazy.hu), Babiczki Tamás(babiczki.tamas@uni-eszterhazy.hu)

Elérhetőség

Líceum, 313-as és 314-es terem
Bejárat: 314-es terem
Tel.: 36/520-400 (2035)

Nyitvatartás

A könyvtár nyitvatartása ITT megtekinthető. A 313-as terem tanteremként is szolgál. Ha a teremben órát tartanak, akkor onnan könyvet csak korlátozottan tudunk kiadni. A termek órabeosztása megtekinthető a könyvtárban.

Gyűjtemény

Szemiotika, információelmélet, általános lexikonok, muzeológia, gyűjteményes munkák, filozófia, logika, etika, esztétika, vallás, statisztika, politikatudomány, közgazdaság-tudomány, jogtudomány, államigazgatás, hadtudomány, néprajz, üzemgazdaság, logisztika, marketing, reklám, kommunikáció, honismeret, életrajzok, történelemtudomány, művelődéstörténet. A történelem, vallás, etika tanításának módszertana.
Könyvtárunk külső raktárában található dokumentumok kérésre megtekinthetők, illetve kölcsönözhetők. A raktári kéréseket az igénylés napjától számított egy héten belül teljesítjük.

Szolgáltatások

Kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás, számítógépes szolgáltatások, fénymásolás.
Beiratkozás és késedelmi díjak kifizetésével kapcsolatos adminisztráció a 113-as könyvtári teremben történik. A történelem– és társadalomtudományi folyóiratok a Folyóirattárban tekinthetők meg. Az olvasótermi férőhelyek száma: 50.
Számítógépes szolgáltatások
A gyűjteményben 7 számítógép működik, kettő számítógép kizárólag könyvtári információkeresésre használható (könyvtári katalógus, adatbázisok stb.). Wifi, laptopok használata. Részlegünkben mikrofilmolvasó található.


< Vissza