Kötelező irodalom online

Utolsó módosítás: 2020. április 06.

Leggyakrabban kölcsönzött könyveink az interneten

A leggyakrabban kölcsönzött könyveink közül az alábbiak érhetők el online és ingyenesen. A "www.szaktars.hu..." kezdetű linkek szabadon csak április 23-ig működnek, utána a Balassi és a Gondolat Kiadó művei már nem érhetők el. Az Osiris és az Akadémiai Kiadó kiadványai az előfizetett adatbázisoknál leírtak szerint használhatók a fenti időpont után. A több szerzős műveknél csak az első helyen álló szerzőt tüntettük fel.

 A lista letölthető ITT PDF formátumban.

Andorka Rudolf
Bevezetés a szociológiába
https://www.szaktars.hu/osiris/view/andorka-rudolf-bevezetes-a-szociologiaba-osiris-tankonyvek-2006/?pg=0&layout=s 

Angi János
Európa az újkorban 16-18. század
https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/396031/default/doc_url/Angi__et_al_Eurpa_az_jkorban.pdf 

Balaton Károly
Stratégiai és üzleti tervezés
https://mersz.hu/mod/keres/strat%C3%A9giai+%C3%A9s+%C3%BCzleti+tervez%C3%A9s/sorrend/2/ 

Ballér Endre
Didaktika : Elméleti alapok a tanítás tanulásához : felsőoktatási tankönyv
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/index.html

Bálványos Huba
Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció
https://www.szaktars.hu/balassi/view/balvanyos-huba-santa-laszlo-vizualis-megismeres-vizualis-kommunikacio-negyedik-kiadas-2003/?pg=0&layout=s

Barbier, Frédéric
A média története : Diderot-tól az internetig
https://www.szaktars.hu/osiris/view/barbier-frederic-bertho-lavenir-catherine-a-media-tortenete-diderot-tol-az-internetig-osiris-kezikonyvek-2004/

Bertényi Iván
A történelem segédtudományai
https://www.szaktars.hu/osiris/view/bertenyi-ivan-szerk-a-tortenelem-segedtudomanyai-a-tortenettudomany-kezikonyve-1998/?pg=0&layout=s

Briggs, Asa
A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/briggs-asa-burke-peter-a-media-tarsadalomtortenete-gutenbergtol-az-internetig-2004/?pg=0&layout=s

Budai László
BA Students' English Grammar : Theory and Practice
https://www.szaktars.hu/osiris/view/budai-laszlo-ba-students39-english-grammar-theory-and-practice-osiris-nyelvkonyvek-2009/?pg=0&layout=s

Carr E.H.
Mi a történelem?
https://www.szaktars.hu/osiris/view/carr-e-h-mi-a-tortenelem-osiris-konyvtar-tortenelem-1995/?pg=0&layout=s

Chadwick, Owen
A reformáció
https://www.szaktars.hu/osiris/view/chadwick-owen-a-reformacio-osiris-konyvtar-vallastortenet-2003/?pg=0&layout=s

Cole, Michael
Fejlődéslélektan
https://www.szaktars.hu/osiris/view/cole-michael-cole-sheila-r-fejlodeslelektan-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s

Crystal, David
A nyelv enciklopédiája
https://www.szaktars.hu/osiris/view/crystal-david-a-nyelv-enciklopediaja-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s

Csíkos Csaba
Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/csikos-csaba-mintavetel-a-kvantitativ-pedagogiai-kutatasban-2009/

Domanovszky György
A magyar nép díszítőművészete
https://www.szaktars.hu/akademiai/view/domanovszky-gyorgy-a-magyar-nep-diszitomuveszete-i-1981/?pg=0&layout=s

Eliade, Mircea
Vallási hiedelmek és eszmék története
https://www.szaktars.hu/osiris/view/eliade-mircea-vallasi-hiedelmek-es-eszmek-tortenete-2006/?pg=0&layout=s

Engel Pál
Magyarország története : 1301-1526
https://www.szaktars.hu/osiris/view/engel-pal-kristo-gyula-kubinyi-andras-magyarorszag-tortenete-1301-1526-osiris-tankonyvek-1998/?pg=0&layout=s

Fodor István
Mire jó a nyelvtudomány? : nyelv és élet
https://www.szaktars.hu/balassi/view/fodor-istvan-mire-jo-a-nyelvtudomany-nyelv-es-elet-2001/?pg=0&layout=s

Géher István
Shakespeare-olvasókönyv : tükörképünk 37 darabban
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/shakespeare-olvasokonyv-tukorkepunk-37-darabban/?pg=0&layout=s

Gergely András
Magyarország története a 19. században
https://www.szaktars.hu/osiris/view/gergely-andras-szerk-magyarorszag-tortenete-a-19-szazadban-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s

Giddens, Anthony
Szociológia
https://www.szaktars.hu/osiris/view/giddens-anthony-szociologia-osiris-tankonyvek-2008/?pg=0&layout=s

Gósy Mária
Pszicholingvisztika
https://www.szaktars.hu/osiris/view/gosy-maria-pszicholingvisztika-osiris-tankonyvek-2005/?pg=0&layout=s

Gyurgyák János
Történetelmélet
https://www.szaktars.hu/osiris/view/gyurgyak-janos-kisantal-tamas-szerk-tortenetelmelet-i-osiris-tankonyvek-2006/?pg=0&layout=s

Hallin, Daniel C.
Médiarendszerek : a média- és politikai rendszerek három modellje
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/hallin-daniel-c-mancini-paolo-mediarendszerek-a-media-es-politikai-rendszerek-harom-modellje-2008/

Heidegger, Martin
Lét és idő
https://www.szaktars.hu/osiris/view/heidegger-martin-let-es-ido-sapientia-humana-martin-heidegger-muvei-2001/?pg=0&layout=s

Jelavich Barbara
A Balkán története
https://www.szaktars.hu/osiris/view/jelavich-barbara-a-balkan-tortenete-ii-20-szazad-europica-varietas-1996/?pg=0&layout=s

Kálmán László
Bevezetés a nyelvtudományba
http://www.nytud.hu/publ/bevezetes_a_nyelvtudomanyba.html

Kálmán Zsófia
A Taigetosztól az esélyegyenlőségig
https://www.szaktars.hu/osiris/view/kalman-zsofia-konczei-gyorgy-a-taigetosztol-az-eselyegyenlosegig-osiris-tankonyvek-2002/?pg=0&layout=s

Komenczi Bertalan
Elektronikus tanulási környezetek
https://mek.oszk.hu/14200/14232/

Kozma Tamás
Szociálpedagógia : szöveggyűjtemény
https://www.szaktars.hu/osiris/view/kozma-tamas-tomasz-gabor-szerk-szocialpedagogia-szoveggyujtemeny-osiris-tankonyvek-2000/?pg=0&layout=s

Kristó Gyula
Magyarország története 895-1301
https://www.szaktars.hu/osiris/view/kristo-gyula-magyarorszag-tortenete-895-1301-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s

Kron, Friedrich W.
Pedagógia
https://www.szaktars.hu/osiris/view/kron-friedrich-w-pedagogia-osiris-tankonyvek-1997/?pg=0&layout=s

Mészáros István
Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe
https://www.szaktars.hu/osiris/view/meszaros-istvan-nemeth-andras-pukanszky-bela-bevezetes-a-pedagogia-es-az-iskolaztatas-tortenetebe-osiris-tankonyvek-2000/?pg=0&layout=s

Mezősi Gábor
Magyarország természetföldrajza
https://mersz.hu/dokumentum/termfoldr__1/

Morus, Thomas
Utopia
https://mek.oszk.hu/10600/10652/10652.htm

Nagy József
XXI. század és nevelés
https://www.szaktars.hu/osiris/view/nagy-jozsef-xxi-szazad-es-neveles-osiris-tankonyvek-2000/?pg=0&layout=s

Németh András
A pedagógia problématörténete
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/nemeth-andras-pukanszky-bela-a-pedagogia-problematortenete-2004/?pg=0&layout=s

Németh György
Görög-római történelem
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/adatok.html

Németh István
20. századi egyetemes történet
https://www.szaktars.hu/osiris/view/nemeth-istvan-szerk-20-szazadi-egyetemes-tortenet-i-europa-osiris-tankonyvek-2006/?pg=0&layout=s

Petercsák Tivadar
A képes levelezőlap története
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Sk_1994_Kepes/?pg=0&layout=s

Peterecz Zoltán
A kivételes Amerika : az amerikai kivételesség történelmi bemutatása
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/peterecz-zoltan-a-kiveteles-amerika-az-amerikai-kivetelesseg-tortenelmi-bemutatasa-2016/?pg=0&layout=s

Phillips, Roderick
Amit Isten összekötött... : a válás rövid története
https://www.szaktars.hu/osiris/view/phillips-roderick-amit-isten-osszekotott-a-valas-rovid-tortenete-osiris-konyvtar-tortenelem-2004/?pg=0&layout=s

Pléh Csaba
Pszicholingvisztika : magyar pszicholingvisztikai kézikönyv
https://mersz.hu/hivatkozas/pszlingv_book1#pszlingv_book1

Poór János
A kora újkor története
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_kora_ujkor_tortenete/adatok.html

Poór János
Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény
https://www.szaktars.hu/osiris/view/poor-janos-szerk-kora-ujkori-egyetemes-torteneti-szoveggyujtemeny-osiris-tankonyvek-2000/?pg=0&layout=s

Pukánszky Béla
Neveléstörténet (1996)
https://mek.oszk.hu/01800/01893/html/

Rekettye Gábor
Kínálatmenedzsment
https://mersz.hu/dokumentum/dj228km__1/

Romsics Ignác
Magyarország története a XX. században
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/adatok.html

Sinkovics István
Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790
https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/341820/default/doc_url/Sinkovics_I_Magyar_trtneti_szveggyjtemny_1.pdf

Stokes, Jane
A média- és kultúrakutatás gyakorlata
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/stokes-jane-a-media-es-kulturakutatas-gyakorlata-2008/?pg=0&layout=s

Suetonius Gaius Tranquillus
A caesarok élete
https://mek.oszk.hu/03200/03264/

Szokolszky Ágnes
Kutatómunka a pszichológiában : metodológia, módszerek, gyakorlat
https://www.szaktars.hu/osiris/view/szokolszky-agnes-kutatomunka-a-pszichologiaban-metodologia-modszerek-gyakorlat-osiris-tankonyvek-2004/?pg=0&layout=s

Totman, Conrad
Japán története
https://www.szaktars.hu/osiris/view/totman-conrad-japan-tortenete-2006/?pg=4&layout=s

Tuba Zoltán
Botanika : bevezetés a növénytanba, algológiába és a funkcionális növényökológiába
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42644_I/adatok.html

Vadász Sándor
19. századi egyetemes történelem, 1789-1914 : Európa és az Európán kívüli országok
https://www.szaktars.hu/osiris/view/vadasz-sandor-szerk-19-szazadi-egyetemes-tortenelem-1789-1914-europa-es-az-europan-kivuli-orszagok-osiris-tankonyvek-2011/?pg=0&layout=s

Wallace, Patricia
Az internet pszichológiája
https://www.szaktars.hu/osiris/view/wallace-patricia-az-internet-pszichologiaja-osiris-konyvtar-pszichologia-2002/?pg=0&layout=s

Wardhaugh, Ronald
Szociolingvisztika
https://www.szaktars.hu/osiris/view/wardhaugh-ronald-szociolingvisztika-osiris-tankonyvek-2002/?pg=0&layout=s

 


< Vissza