Nemzetközi nőnap

Utolsó módosítás: 2021. március 08.

1917 óta minden év március 8-án a nőket ünnepeljük. Nőkről szóló e-könyvekkel kívánunk boldog nőnapot!

Az e-könyvek az egyetem hálózatán keresztül olvashatók. Távoli elérésről bővebben itt olvashat: https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/hirek/aktualis/c/az-adatbazisok-es-az-e-konyvek-tavoli-elerese 

 

Balogh Margit, Palasik Mária (szerk.): Nők a magyar tudományban
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/palasik-maria-szerk-nok-a-magyar-tudomanyban-2010/ 

 

Rodoreda, Mercè: Kisgalamb és Cecília: nők Barcelona kisvilágában
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/rodoreda-merce-kisgalamb-es-cecilia-nok-barcelona-kisvilagaban-2019/ 

 

Palasik Mária (szerk.): A nő és a politikum: A nők politikai szerepvállalása Magyarországon
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/palasik-maria-szerk-a-no-es-a-politikum-a-nok-politikai-szerepvallalasa-magyarorszagon-2007/ 

 

 

Rimay Andrea: Rendszerváltó nők
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/rimay-andrea-rendszervalto-nok-2013/ 

 

Simándi Irén: A nők parlamenti választójogának története 1848-1938
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/simandi-iren-a-nok-parlamenti-valasztojoganak-tortenete-1848-1938-2009/ 

 

Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok csoda és boszorkányság - Tanulmányok a transzcendensről 4.
https://www.szaktars.hu/balassi/view/pocs-eva-szerk-aldas-es-atok-csoda-es-boszorkanysag-2004/ 

 

Miles, Rosalind: Az idő leányai: a nők világtörténelme
https://www.szaktars.hu/balassi/view/miles-rosalind-az-ido-leanyai-a-nok-vilagtortenelme-2000/ 

 

Passerini, Luisa et al. (szerk.): A nők migrációja Keletről Nyugatra. Társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában
https://www.szaktars.hu/balassi/view/passerini-luisa-et-al-szerk-a-nok-migracioja-keletrol-nyugatra-tarsadalmi-nem-mobilitas-es-azonosulas-a-jelenkori-europaban-2008/ 

 

Feldman Andrea (szerk.): A nők Horvátországban. Nőtörténelem és női művelődés
https://www.szaktars.hu/balassi/view/feldman-andrea-szerk-a-nok-horvatorszagban-notortenelem-es-noi-muvelodes-2008/ 

 

Hargittai Magdolna: Nők a tudományban határok nélkül
https://mersz.hu/kiadvany/661 

 

Shahar, Shulamith: A negyedik rend. Nők a középkorban
https://www.szaktars.hu/osiris/view/shahar-shulamith-a-negyedik-rend-nok-a-kozepkorban-osiris-konyvtar-tortenelem-2004/ 

 

Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy
https://www.szaktars.hu/osiris/view/baron-cohen-simon-elemi-kulonbseg-ferfiak-nok-es-a-szelsoseges-ferfiagy-osiris-konyvtar-2006/ 

 

Czibere Ibolya: Nők mélyszegénységben - Személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/nok-melyszegenysegben-szemelyes-eletvilagok-es-cselekvesi-perspektivak-a-melyszegenysegben-elo-nok-mindennapjaiban/ 

 

Menyhért Anna: Női irodalmi hagyomány. Erdős Renée, Nemes Nagy Ágnes, Czóbel Minka, Kosztolányiné Harmos Ilona, Lesznai Anna
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/menyhert-anna-noi-irodalmi-hagyomany-erdos-renee-nemes-nagy-agnes-czobel-minka-kosztolanyine-harmos-ilona-lesznai-anna-2013/ 

 

Papp Barbara - Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-korban
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/papp-barbara-sipos-balazs-modern-diplomas-no-a-horthy-korban-2017/ 

 

Szász Anna: Három pár női láb
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/szasz-anna-harom-par-noi-lab-2003/ 

 

Palasik Mária - Sipos Balázs (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/palasik-maria-sipos-balazs-szerk-hazastars-munkatars-vetelytars-a-noi-szerepek-valtozasa-a-20-szazadi-magyarorszagon-2005/ 

 

Sipos Levente: Dokumentumok a magyar nőmozgalom történetéből 1944–1948
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/sipos-levente-dokumentumok-a-magyar-nomozgalom-tortenetebol-19441948-2014/ 

 

Sipos Balázs - Krász Lilla (szerk.): A női kommunikáció kultúrtörténete. Tanulmányok
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/sipos-balazs-krasz-lilla-szerk-a-noi-kommunikacio-kulturtortenete-tanulmanyok-2019/ 

 

Kéri Katalin: Női élet, leánynevelés az újkorban - Válogatott tanulmányok
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/keri-katalin-noi-elet-leanyneveles-az-ujkorban-valogatott-tanulmanyok-2015/ 

 

Magyar László András: A kapzsi hóhérné. Történetek nőkről a 16-17. századból
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/magyar-laszlo-andras-a-kapzsi-hoherne-tortenetek-nokrol-a-16-17-szazadbol-2012/ 

 

Pető Andrea (szerk.): Női esélyegyenlőség Európában
https://www.szaktars.hu/balassi/view/peto-andrea-szerk-noi-eselyegyenloseg-europaban-2003/ 

 

Szarka Klára: Fotográfia nőnemben
https://www.szaktars.hu/balassi/view/szarka-klara-fotografia-nonemben-2002/ 

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ (közread.): Függőségek, különös tekintettel a női függőségekre
https://mersz.hu/fuggosegek-kulonos-tekintettel-a-noi-fuggosegekre 

 

Bóna Judit: Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében
https://mersz.hu/kiadvany/759 

 

Firenzuola Agnolo: A női szépségről
https://www.szaktars.hu/attraktor/view/firenzuola-agnolo-a-noi-szepsegrol-2010/?pg=3&layout=s 

 

Queneau, Raymond: Mindig agyonkényeztetjük a nőket, Ír regény Sally Mara tollából
https://www.szaktars.hu/osiris/view/queneau-raymond-mindig-agyonkenyeztetjuk-a-noket-ir-regeny-sally-mara-tollabol-2008/ 

 

Lévai Katalin: A nő szerint a világ
https://www.szaktars.hu/osiris/view/levai-katalin-a-no-szerint-a-vilag-osiris-zsebkonyvtar-2000/ 

 

Mead, Margaret: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mead-margaret-ferfi-es-no-a-ket-nem-viszonya-a-valtozo-vilagban-osiris-konyvtar-antropologia-2003/ 

 

Rosta Andrea, Ádám Szilvia: Női élethelyzetek
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/noi-elethelyzetek/ 

 

Huszár Ágnes: A nő terei
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/a-no-terei/ 

 

Pápes Éva: Királylányok, tündérek, boszorkányok. A nő három arca a mesében
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/kiralylanyok-tunderek-boszorkanyok-a-no-harom-arca-a-meseben/ 

 

Wizner Vég Balázs: Az argentin nő - Regény három felvonásban
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/az-argentin-no-regeny-harom-felvonasban/ 

 

Székely Sárika: Szurika, Éva lánya
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/szekely-sarika-szurika-eva-lanya-2008/ 

 

Heltai Jenő: A tündérlaki lányok: Válogatott elbeszélések
https://www.szaktars.hu/osiris/view/heltai-jeno-a-tunderlaki-lanyok-valogatott-elbeszelesek-millenniumi-konyvtar-128-2001/ 

 

Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/czovek-judit-szerk-imadsagos-asszony-erdelyi-zsuzsanna-koszontese-2003/ 

 

Polcz Alaine: Asszony a fronton: Egy fejezet életemből
https://www.szaktars.hu/osiris/view/polcz-alaine-asszony-a-fronton-egy-fejezet-eletembol-1994/ 

 

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja
https://www.szaktars.hu/osiris/view/krudy-gyula-asszonysagok-dija-millenniumi-konyvtar-16-1999/ 


< Vissza