Szép magyar beszéd verseny pedagógusoknak

Utolsó módosítás: 2018. november 14.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék ebben a tanévben is meghirdeti a pedagógusjelöltek Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét.

A több évtizedes hagyománynak megfelelően a Magyar Nyelvészeti Tanszék ebben a tanévben is meghirdeti a pedagógusjelöltek Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A verseny egyben a 2019 tavaszán megrendezendő országos verseny elődöntője.

A verseny időpontja: 2018. november 6. 17.00, helyszíne: Tittel Pál Könyvtár, Líceum.

A feladat egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar esszéirodalom, publicisztika vagy a kevéssé párbeszédes széppróza szövegeiből. A szöveg terjedelme ne haladja meg a 3 percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

Jelentkezni az online jelentkezési lapon lehet, valamint a Magyar Nyelvészeti Tanszék hirdetőtábláján (a 304-es szoba előtt).


< Vissza