Új helyen a Kakuk Jenő-gyűjtemény

Utolsó módosítás: 2017. november 15.

A Tittel Pál Könyvtár a Neveléstudományi Intézet Andragógiai és Közművelődési Tanszékével közösen az egyetem egykori oktatója, Kakuk Jenő emlékére szervezett bensőséges hangulatú emlékesten adta át az olvasóknak a különgyűjteményt új helyén, az 1. emeleten a 213. könyvtárteremben.

„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá" – ezzel az idézettel nyitotta meg Dr. Simándi Szilvia, az Andragógiai és Közművelődési Tanszék vezetője az estet, majd köszöntötte a résztvevőket. Külön köszönetet mondott a család jelen lévő tagjainak, hogy támogatták és megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, majd visszaidézte a főiskola népművelés (később közművelődés) szakos képzésének a történetét, benne Kakuk Jenő tevékenységét.

Fotó: Kakuk Dániel

A család tagjai mellett kollégák és tanítványok emlékeztek személyesen, levélben, filmen a tragikusan elhunyt családtagra, barátra és kollégára. A leveleket Harsányi Judit az EKE PR-és kommunikációs csoport vezetője és Jónás Zoltán az EKE nyugalmazott kulturális igazgatója, Kakuk Jenő egykori barátja, az est moderátora olvasta fel. Ő kérte fel Dr. Szíjártó Imrét, elevenítse fel a Mozgóképkultúra Tanszéken a 2013-ban Kakuk Jenő emlékére megtartott filmismereti vetélkedőt.
Az est filmvetítéssel folytatódott. A Líceum Televízió által készített riportokban Lisztóczky László és Ködöböcz Gábor közösen idézte fel az egykori kollégát, jóbarátot. Ezt követően a tanítványokkal – Horváth Péterrel és Ponyi Lászlóval – készített videó lett levetítve. Dsupinné Milány Anna, az egykori diák személyesen vallott tanáráról.

Fotó: Kovács Attila

A megemlékezéseket követően Ferenczné Oszlánczi Krisztina, a Tittel Pál Könyvtár főigazgatója kapott szót. Kiemelte, a rendezvény az emlékezés mellett az értékek megőrzéséről és átörökítéséről is szól. Felelevenítette a Kakuk Jenő hagyatékából származó könyvek könyvtárba kerülését, a különgyűjtemény kiépülését. Bemutatta a résztvevőknek azt az ex librist, melyet 2013-ban Herpainé Lakó Judit, az EKF Andragógiai és Közművelődési Tanszék akkori oktatója készített, s mellyel a könyvtár valamennyi kötetet ellátott. Kiemelte, a különgyűjtemény új helyszínét a könyvtár igyekezett személyessé is tenni, ezért készült most 2 db poszter, s azok állandó kiállításként a könyvekkel együtt lettek elhelyezve a 213. teremben. A posztereken a családi értéktárból származó képek és a közzétett EKE Irattári dokumentumok révén Kakuk Jenő életpályája végigkövethető. A poszterek elkészítésében közreműködött Kun Zsuzsanna szaktájékoztató és az EKE PR csoportja, design Bíró Tünde.

Fotó: Kakuk Dániel

Az est zárásaként az egykori jóbarát, Jónás Zoltán által Hétköznapi fohászok címen összeállított zenés irodalmi műsor hangzott el Jónás Zoltán, Majoros Nikolett és Majoros Roland az EKE hallgatói tolmácsolásában.
Az est meghitt hangulatát emelte a folyamatosan égő mécses, melyhez minden felszólaló egyet-egyet gyújtott.

Fotó: Kakuk Dániel

Hír: Kun Zsuzsanna könyvtáros


< Vissza