Magyar irodalmi folyóiratok

Utolsó módosítás: 2019. december 02.

Az ADT+ adatbázisban elérhető folyóiratok teljes szöveggel csak az egyetem (EKE) hálózatáról tölthetőek le.

2000  Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap (1989-2014)

Acta Litteraria (1957-1991)

Acta Universitatis Szegediensis - Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (1957-2006)

Alföld (1950-2015) ; (2007-2015)

Digitális Bölcsészet - A 2018 szeptemberétől megjelenő magyar folyóirat nyílt hozzáférésű, szabadon felhasználható a tartalma. A szerkesztőség feladatának tekinti a digitális bölcsészeti adatforrások, szolgáltatások és a vonatkozó szakirodalom kritikai ismertetését, valamint a szakterülettel kapcsolatos tudományos hírek közlését. A céljuk: elősegíteni a különféle intézmények, műhelyek és kutatók közti tudományos párbeszédet. A folyóiratot az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke adja ki

Egyetemes Philológiai Közlöny (1877-1948) ; (1881-1891)

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1868-1949)

Filológiai Közlöny (1955-2009) ; (2009-2013)

Helikon (1955-2013) 

Helikon (Románia) (2006-2015)

Holmi (1989-2014) ; (1989-2014)

Irodalmi Szemle (1958-2014) ; (2007-2016)

Irodalomismeret ; (1998-2002, 2011-2015) 

Irodalomtörténet (1912-2010) ; (1912-2015)

Irodalomtörténeti Közlemények (1891-2007) ; (2001-2013)

Kortárs (2001-2015) ; (1997-2015)

Korunk 1957-2014) ; (1926-2015)

Kritika (1963-1971) ; (2000-2015)

Látó (1990-2014) ; (2003-2016)

Literatura (1975-2013) ; (2004-2016)

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei (1951-1982)

Széphalom (1986-2016) ; (1927-1944)

Tiszatáj (1947-2015) és a Tiszatáj (1947-2017) online archívuma

 

 


< Vissza