Magyar irodalomtudomány adatbázisai

Utolsó módosítás: 2019. december 02.

Korlátozott hozzáférésű források

Arcanum Digitális Tudománytár: Szinnyei: Magyar írók élete és munkái – Nyilvános keresőfelület, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges.

Arcanum Digitális Tudománytár: Világirodalmi lexikon 18 kötetben (1970-1995) – Nyilvános keresőfelület, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges.

Több nyilvános keresőfelületű adatbázis, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges

 

Nyílt hozzáféréső források

Bibliográfiai Portál – A MTA Irodalomtudományi Intézet portálján többek közt személyi és tematikus bibliográfiák és az ITK repertóriuma is elérhető.

Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet – Kiadványait pl: Studia Litteraria, Csokonai Universitas Könyvtár kötetei részben teljes szöveggel hozzáférhetővé teszi. 

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) –  A 20. század magyar irodalmának 83 alkotója szerepel az ingyenesen elérhető adatbázisban. Teljes körűen digitalizált mukásságuk mellett bibliográfiák, szakirodalom, és egyéb dokumentumok: fotó, kéziratok, képek, média is elérhető. 

Digitális Klasszika: A  18-19. századi magyar irodalom adatbázisa – A korszak irodalom- és művelődésszemléletének megismerésére alkalmas szövegeket tartalmaz.

Digitális Tankönyvtár: Nyelv- és irodalom – A felsőoktatásban használt tankönyvek közül elérhetőek pl.:  A magyar irodalom filolófiája; A magyar irodalom történetei I-III.; Irodalom- és művelődéstörténeti alapfogalmak

Hálózati tankönyvek, szöveggyűjtemények

HUMANUS: Irodalomtudomány

HUNLIT –  A Magyar Könyv Alapítvány többnyelvű irodalmi adatbázisa.  

Irodalmi arcképcsarnok – Korszakonkénti elrendezésben jeles magyar és külföldi alkotók életrajza, esetleg művei. 

Irodalmi Esztétikai Lexikon

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája  - Az összeállítás 408 magyar nyelvű folyóiratot és 1476 tanulmánykötetet dolgoz fel, ezzel közreadva a szépirodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írások (monográfiák, tanulmányok, kritikák, verselemzések) bibliográfiáját. Az összeállítás jelentős (főként klasszikus szerzők) színházi előadások és filmbemutatók kritikáját is számba veszi. 2017-től a FSZEK gyűjteményének közös katalógusában a Szakbibliográfiák - Irodalmi bibliográfia beállításával kereshető.

Magyar Elektronikus Könyvtár – A legnagyobb hazai digitális gyűjteményben a szép- és szakirodalom egyaránt megtalálható pl. A magyar irodalom története [spenót] 6 kötete és 1945-75 kötetei  ; Kortárs magyar írók, 1945-1997 ; Romániai magyar irodalmi lexikon ; Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, 1918-2000 ; Bod Péter: Magyar Athenas; Szinnyei József: Magyar írók élete és művei stb.  

Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás (MeRSZ) – Az Akadémiai Kiadónál megjelnt kiadványok tárában elérhető Magyar irodalom (szerk. Gintli Tibor), Világirodalom (szerk. Pál József), Strukturalizmus az irodalomtudományban (Bojtár Endre).

Magyar Irodalmi Recepciós Adatbázis

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája

Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma – 19. és a 20. sz. első felében kiadott tanulmányok.

Műelemzések adatbázisa

Reciti – Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tartalomszolgáltató portálja.

Startlap: Kultúra – A linkgyűjtemény többek közt Irodalom, könyv ; Író, költő ; Korszak, stílus kategóriákba van rendezve.

Transindex Adatbank  – Az Erdélyi magyar elektronikus könyvtárban irodalmi életművek, írói vendégoldalak és több szakirodalom szerepel.

 


< Vissza