Magyar nyelvi adatbázisok, portálok

Utolsó módosítás: 2019. december 02.

Korlátozott hozzáférésű források

Arcanum Digitális Tudománytár: Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára – Nyilvános keresőfelület, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges.

Arcanum Digitális Tudománytár: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – Nyilvános keresőfelület, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges.

Arcanum Digitális Tudománytár: Magyarország történeti helységnévtára – Nyilvános keresőfelület, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges. 

Arcanum Digitális Tudománytár: Czuczor-Fogarasi: Nyelvemléktár: Régi magyar codexek és nyomtatványok (Budapest : MTA, 1874–1908. 15 köt.) – Nyilvános keresőfelület, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges.

SzóTudásTár  – A Tinta Kiadó interneten elérhető egynyelvű magyar szótára, mely a magyar szavakról a következő témakörökben ad információkat: etimológia, szinonima, ellentét, régi szavak, kiejtési, összetett szó, értelmező, magyarító, szólás - közmondás, idegen, rövidítés, virág. Fentieken túl tartalmaz majd egy nyelvészeti e-book könyvtárat is, ahol a kiadó a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához c. sorozat 180 tanulmánykötetét teszi hozzáférhetővé. Az EISZ Nemzeti Program keretében az egyetem (EKE) hálózatáról elérhető.

Több nyilvános keresőfelületű adatbázis, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról lehetséges

Tudományos linkgyűjtemény a MTAK Minerva kisokosából  – nyelvtudomány

 

Nyílt hozzáféréső források

MTA Nyelvtudományi Intézet adatbázisai - Az adatbázisok hozzáférhetősége nem minden esetben nyílt.

Alkalmazott nyelvészeti portál

E-nyelv: elektronikus nyelvi portál - A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) honlapja.

Erdélyi Magyar Elektronikus Szótörténeti Tár

Helyesírási tanácsadó portál

HUMANUS - Nyelvtudomány

Informatórium: Szókalauz a kortárs információs kultúrához

Jelnyelvi szótár

Magyar Antikvakorpusz - 103 szöveg(részlet)ből álló szöveggyűjtemény, a szövegek a magyar nyelvű könyvnyomtatás első fél évszázadát (1527–1576) reprezentálják.

Magyar beszéd

Magyar Digitális Helynévtár

A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás (2015)

Magyar Nemzeti Helynévtár

Magyar Nemzeti Szövegtár v2.0.3 - Kezdőoldala magyarázatokkal

Magyar Névarchívum

A magyar nyelv nagyszótára - A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készült történeti jellegű értelmező szótár feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és azok viszonyrendszerének ábrázolása. A mindenki számára szabadon elérhető adatbázis az I-VI. kötetet teszi elérhetővé. Az 1985-ben indult adatgyűjtés eredményeként létrejövő 20 kötetesre tervezett nagyszótárban a célzott keresés mellett lehetőségünk van a címszavak között betűrendben is keresni. 

Magyar nyelv szótárainak helyi linkgyűjteménye

Magyar Szleng - Tanulmányok, szótárak, könyvek a magyar szleng témaköréből.

Magyar történeti szövegtár

Nemzeti Korpuszportál

Nyelv és Tudomány - Népszerű-tudományos portál.

Nyelvészeti portál

Rokonszenv - A finnugor és szamojéd (összefoglaló nevükön uráli) népeket bemutató portál. 

Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár

Termini Kutatóhálózat -  A Kutatóhálózat 2007 óta on-line is elérhető Termini szótárában azokat a magyarországiaktól eltérő, idegen eredetű szavakat igyekeznek összegyűjteni, amelyeket a Kárpát-medencében, az országhatáron túl élő magyarok használnak. A szótár mind a hét, Magyarországot körülvevő ország magyarlakta régióinak szavait tartalmazza (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék, Õrvidék).

Uráli Etimológiai Adatbázis (=UEDb, összeáll. Báthori István)

URALONET. Uráli Etimológiai Adatbázis - Az adatbázis használhatatlanságáról itt olvashat.


< Vissza