Magyar irodalom adatbázisai

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 22.

E-könyv

Kerekes Pál – Kiszl Péter: Magyar irodalom a világhálón - Az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének két oktatója körképet ad a szabadon elérhető magyar nyelvű irodalom webkönyvtárairól és szöveggyűjteményeiről, az azokban megtalálható elektronikus könyvekről, szövegekről.

Kritikai kiadások

Digiphil - A magyar irodalomtudomány filológiai portálja. Tudományos szövegkiadások, bibliográfiák és kutatási adatbázisok tára. Kassák, Koszotolányi, Mikszáth művei.

ELTE Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program (BIÖP)

Balassi Bálint összes verse: kritikai kiadás

Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei

Füst Milán: A feleségem története

Gyöngyössi János műveinek elektronikus forráskiadása

Hálózati kritikai kiadássorozat

Kazinczy Ferenc művei

Kazinczy Ferenc levelezése

Kosztolányi Dezső: Édes Anna: kritikai kiadás

Krasznahorkai László:Kegyelmi viszonyok

Rimay János verseinek fragmentumi

Wathay Ferenc összes műve

Adriai tengernek syrénája, gróf Zrínyi Miklós

Szöveggyűjtemények és bibliográfiai adattárak 

A XVII. századi magyar nyelvű halotti költészet teljeskörű, sokszempontú gépi nyilvántartása

Arcanum Digitális Tudománytár: Görög és latin remekírók – Elérhető az EKE IP-cím hálózatáról.

Arcanum Digitális Tudománytár: Régi magyar költők tára – Elérhető az EKE IP-cím hálózatáról.

Arcanum Digitális Tudománytár: Régi magyar könyvtár – Elérhető az EKE IP-cím hálózatáról.

Babelmatrix – Többnyelvű web antológia.

Biblilographia Hungarica - Az 1957-58-ban megjelent a Magyar szépirodalom idegen nyelven című 11 kötetes mű digitalizált változata. Demeter Tibor és felesége gyűjtése az 1800 után kiadott szépirodalmi alkotások, regények, elbeszélések, versek stb. bármilyen nyelven megjelent fordításainak bibliográfiai adatait összegzi.

Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet kiadványai – Részben teljes szöveggel letölthetőek  a Csokonai Universitas Könyvtár Források sorozat kötetei.

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) – A 20. század magyar irodalmának 88 alkotója szerepel az ingyenesen elérhető adatbázisban. Teljes körűen digitalizált mukásságuk mellett bibliográfiák, szakirodalom, és egyéb dokumentumok: fotó, kéziratok, képek, média is elérhető.

Elektronikus Magyar (kortárs) Irodalom (EMIR)

Gépeskönyv: Kortárs szépirodalom

Hálózati tankönyvek, szöveggyűjtemények

HUNLIT – A Magyar Könyv Alapítvány többnyelvű irodalmi adatbázisa.

Literatúra magyar és világirodalmi antológiája 

Középkori magyar költészet

Magyar Elektronikus Könyvtár – A legnagyobb hazai magyar nyelvű szépirodalmi gyűjtemény.

Magyar irodalmi művek fordításai – 1945 óta napjainkig, elsősorban külföldön megjelent, magyarból fordított, szépirodalmi jellegű könyvek adatbázisa, amelyben szerepelnek korábbi, illetve Magyarországon megjelent fordítások is.

Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma: Népmese – 19. és a 20. sz. első felében kiadott művek.

Magyarul Bábelben, műfordítók és műfordítások portálja – Magyar ill. idegennyelvű művek, műrészletek fordításainak gyűjteménye.

Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája  – A teljesség igényével tartalmazza az 1945 és 1995 között Magyarországon megjelent 905 mesegyűjtemény 27269 meséjét.

MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport – Kazinczy, Csokonai, Gyöngyössi,  Ferenc

NAVA: Népmese-válogatás

Népmesegyűjtemények

Poet.hu - Tematikusan elrendezett gyűjtemény, főként kortárs szerzők művei.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény

A régi magyar vers repertóriuma (Répertoire de la poésie hongroise ancienne) 

Reneszánsz program  (CHER) – Irodalom- és művelődéstörténeti (Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Rimay János, Érdy-kódex szövege, stb.)

Sermones compilati kutatócsoport  – A késő középkori és kora újkori magyarországi prédikációirodalom forrásszövegei.

Startlap: Kultúra – A linkgyűjtemény többek közt Irodalom, könyv ; Író, költő ; Korszak, stílus kategóriákba van rendezve.  

Transindex Adatbank: Írói vendégoldalak – Az Erdélyi magyar elektronikus könyvtárban közel húsz író - költő munkássága érhető el teljes szöveggel.

 


< Vissza