Küldetésnyilatkozat és jövőkép

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 24.

Küldetésnyilatkozat:

Az oktatás támogatása kutatási-oktatási, információs, kulturális és szociális tevékenységek révén, valamint az IKT (információs és kommunikációs technológiák) felelős, hozzáértő és megbízható alkalmazásával. Mindezt azzal a céllal, hogy az oktatás minősége és ezzel együtt, a használók nyeresége értékelhető és érzékelhető módon növekedjen.

Jövőkép:

Elsődleges cél az Eszterházy Károly Egyetem egyetemi könyvtárának működtetése, folyamatos fejlesztése, az egyetemi igények kiszolgálása, kutatási és fejlesztési tevékenységek információval való magas színvonalú ellátása. Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában, az intézmény tudás- és tudomány-disszeminációs tevékenységében.

Feladatunk a könyvtári rendszer részeként, nyilvános szakkönyvtárként a nyilvánosságra hozott információ, a felhalmozott tudás, valamint műveltség egyenlő esélyű hozzáférhetővé tétele. Minőségi közszolgáltatás nyújtása hagyományos könyv- és tudástárként, információs adatbázisokkal és elektronikus dokumentumokkal, a legkorszerűbb szolgáltatási formákkal, valamint megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberekkel.

Eddigi eredményeink, az elindított folyamatok hatékony és következetes folytatása méltó támogatást nyújt az Intézmény céljainak eléréséhez, a magas színvonalú felsőoktatási tevékenység biztosításához. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az Intézmény oktatói, hallgatói és dolgozói a minőségi oktató- és kutatómunka mellett a könyvtár közösségi tereiben egyetemi polgároknak érezhessék magukat, kielégíthessék intellektuális kíváncsiságukat. Megerősödött regionális szerepünknek megfelelően kitárjuk a Líceum kapuit minden érdeklődő előtt, korosztálytól függetlenül.

Mindezt a jövőben is korszerű gyűjteménnyel, virtuális és online szolgáltatásokkal, a sokoldalúan tájékozott munkatársak segítségével kívánjuk elérni.

Eger, 2018. szeptember 21.

Oszlánczi Krisztina
könyvtári főigazgató


< Vissza