Könyvtárunk története

Utolsó módosítás: 2019. október 10.

A főiskolai könyvtár 1959-től működik jelenlegi formájában. Alapját a korábbi időszakok alatt keletkezett könyvgyűjtemények képezik, úgymint az 1871-ben az Erdélyi János örököseitől megvásárolt könyvgyűjtemény és az osztálytermekben, tanári szobában használt tankönyvek, kézikönyvek, s az ifjúsági olvasókör állománya. Ezek egybeolvasztásával, állandó helyre költöztetésével jött létre a mai könyvtár.

Intézményünk 1959-ben vált felsőfokúvá, ekkor leltározták újra, olvasztották egybe az addig több helyen lévő anyagot. A könyvtár feladata az oktató-nevelő és pedagógiai kutatómunka feltételeinek biztosítása maradt. Fő gyűjtőköre a pedagógiai és pszichológiai irodalom, valamint a tanításhoz szükséges tankönyvek, segédletek gyűjtése lett, mely az 1970/71-es tanévtől kibővült az óvodapedagógus-képzés és az akkor induló speciálkollégiumok – később szakkollégiumok, jelenleg választott műveltségterületek – irodalmával. Járulékos feladatként regionális szakkönyvtári feladatok is a hárultak/hárulnak a könyvtárra, az utóbbi két évtizedben pedig a határon túli magyar pedagógusok és diákok magyar nyelvű szakirodalommal való ellátására is igény jelentkezett.

Az 1980-as évek második felében a könyvtár kinőtte a számára biztosított helyet, a főépületben egyre nehezebben lehetett újabb és újabb helyiségeket találni a megnövekedett könyvállomány, az új berendezések számára. A 90-es évek második felében újabb két olvasóteremmel bővültünk, de a raktárak egy részét a kollégiumba költöztettük.

Felmerült egy új könyvtár építésének a terve – mely végül 2002-ben valósult meg – s ezzel párhuzamosan a személyi feltételek is javultak. Az új feladatok ellátására, majd a leendő, 3 szintes épület kiszolgálásának előkészítésére jelentősnek mondható létszámfejlesztés történt. 2002-ben 8 fő egyetemi/főiskolai végzettségű könyvtáros és 7 fő egyéb könyvtári, valamint 4 fő nem könyvtári munkakörben foglalkoztatott munkatársunk volt.

2000-ben kezdődött el az új könyvtárépület építése, a főépület régi szárnya és a tornaterem közötti parkban. Némi tervmódosítás után a kivitelezővel és a megrendelő Miskolci Egyetemmel (ekkor már ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar voltunk) történő egyeztetések után elkészült az új épület, és 2002. december 5-én felavathattuk.

Ez az új épület 3 szintes, alapterülete 900 négyzetméter, a raktárak a régi könyvtár helyiségeiben vannak. Az olvasói helyek száma 135. A könyvtár akadálymentesített, a szintek közötti közlekedés lifttel is megoldható, és ennek segítségével a mozgáskorlátozottak számára a főépületbe is biztosított az átjárás.

Az első két szinten olvasótermek, audiovizuális terem, folyóiratolvasó kapott helyet. Megvalósíthattuk azt a régi vágyunkat is, hogy méltó helyre kerüljön a muzeális pedagógiai irodalom, a könyvtár legrégebbi könyvei, Erdélyi János munkakönyvtárának részgyűjteménye.

A felsőoktatási informatikai infrastruktúra kormányzati fejlesztési törekvésének köszönhetően, a könyvtári munka jelentősen átalakult a 90-es évek elején. Az 1962-től épített raktári és betűrendes cédulakatalógusokat jól szervezett és kitartó munkával, rövid idő alatt, számítógépes könyvtári rendszerbe integráltuk, egy év elteltével pedig már a kölcsönzés is az ALEPH integrált rendszerrel történt, 1995-től. Később – kihasználva az integráltrendszer nyújtotta lehetőséget – a Kurzus modul feltöltésével valódi, felsőoktatási könyvtárifeladatot is el tudtunk látni.

Ez a modul a különböző kurzusok szakirodalmára koncentrálva biztosította a hallgatók számára nemcsak az állomány fizikai példányainak kezelését, hanem elérhetővé, kereshetővé váltak az előadásvázlatok, az un. „szürke irodalom", oktatási segédanyagok, házijegyzetek vagy éppen a bemutató órák videofelvételei is.

A 2013-ban, az Eszterházy Károly Főiskolával létrejött integráció után, fenntartói döntés született az egyesített intézmény arculatának kialakítására. Az egységesítésre való törekvés a könyvtár vonatkozásában az integrált rendszer cseréjét is jelentette. A Corvina rendszerre való átálláskor a Kurzus modultól meg kellett válnunk, így ez a szolgáltatást már nem tudjuk biztosítani.

A Tittel Pál Könyvtár Comenius Campus könyvtára szolgáltatásairól a honlapon adunk tájékoztatást, aktualizálva a mindig bővülő lehetőségekkel. Ezek közül is a szakirodalmi ellátásban a leghatékonyabb, különböző diszciplínákat lefedő adatbázisokat emeljük ki.

A hallgatók, oktatók és kutatók számára, a központi könyvtár által előfizetett és gondozott adatbázisok az egyetemi IP címekről elérhetők, a szakirodalmi választék pedig folyamatosan bővül.

Ezzel a lehetőséggel jelentős segítséget tudunk nyújtani nem csak a hallgatóinknak, hanem Sárospatak és vonzáskörzete pedagógusai, kutatói, diákjai számára is!

 


< Vissza