Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 01.

Könyvtárunk nyilvános szolgáltatást ellátó felsőoktatási szakkönyvtár. Ellátandó területe egész Észak-Magyarországra kiterjed. Elsősorban a hallgatók és oktatók-kutatók rendelkezésére áll, de a dokumentumállományt bárki igénybe veheti. Több százezer kötetes összállományával, szolgáltatási rendszerével, valamint tájékoztatási apparátusával a legkülönlegesebb igényeket is fogadni tudja.

Szervezetileg három ún. campuskönyvtár alkotja a Tittel Pál Könyvtárat, ezek Egerben, Jászberényben és Sárospatakon működnek. Az intézmény működését segítő könyvtári szolgáltatások ebben az összefüggésben, a maguk teljességében értelmezendők.

A könyvtárban dolgozók egyetemet vagy főiskolát végzett informatikus könyvtárosok. A könyvtárosok többsége rendelkezik további tanári vagy egyéb szakterületi végzettséggel, illetve nyelvvizsgával is.

A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik az egyetemen futó képzések magyar nyelvű szakirodalma, amelyben lehetőség szerint teljes körű gyűjtésre törekszik. Válogatva gyűjti az idegen nyelvű szakirodalmat angol, francia és német nyelven. Gyűjtőköre az alábbi tudományterületekre terjed ki: bölcsészettudományok, társadalomtudományok, alkalmazott tudományok, természettudományok, művészetek, sport, szépirodalom.

A könyvtár dokumentumainak visszakereshetőségét és az olvasók kiszolgálását az egri és a sárospataki campuson a Corvina, Jászberényben a HunTéka integrált könyvtári rendszer biztosítja. A könyvtár hagyományos szolgáltatásai mellett (helybenhasználat, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, szaktájékoztatás, reprográfia) egyre népszerűbbek online szolgáltatásaink. A könyvtár számos 24 órás elektronikus szolgáltatást biztosít a folyamatosan frissülő könyvtári portálon keresztül (pl. integrált könyvtári katalógus elérése, adatbázisok, intézményi repozitórium, hírek és programajánló). Ezt egészítik ki a Facebook-oldalon elérhető információk.

Kiemelt feladatunk a tudományos munka támogatása. Az Egyetemi Archívumot alkotó négy intézményi repozitórium és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) gondozásával is segítjük az oktatókat, kutatókat. Az egyetemi hallgatók kutatásmódszertani képzésében is részt veszünk.

A könyvtári terek oktatási térként is funkcionálnak, ahol szakórákat és képzéseket tartanak. Saját szervezésű közművelődési és tudományos jellegű programjaink mellett a könyvtár számos intézményi rendezvény számára biztosít helyszínt.


< Vissza