Tittel Pál (1784-1831)

Utolsó módosítás: 2019. november 06.

Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtára 2011 decemberében vette fel a Tittel Pál Könyvtár nevet.

Tittel Pál életrajza

Tittel Pál élete és tudományos munkássága 

 


Tittel Pálról szóló válogatott szakirodalom

Albert Ferenc: Tittel Pál
In: Kátai Gábor és Albert Ferenc (szerk.): A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1868. augusztus 21-től 29-ig Egerben tartott XIII. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Eger, 1869. p. I-XIII. (teljes szöveg)
Bartha Lajos, ifj.: Az egri „csillagász-torony" két évszázada
Élet és Tudomány. 1977/10. p. 291–294. (teljes szöveg)
Bartha Lajos, ifj.: Az egri Specula és a Csillagászati Múzeum
Föld és Ég. 1989/3. p. 84-87.
Bartha Lajos, ifj.: Csillagásztorony és csillagászati múzeum Egerben
Technikatörténeti Szemle. 1965/1–2. p. 248–261. (teljes szöveg)
Bevilaqua-Borsody Béla: A galánthai Gróf Eszterházy Károly egri püspök által alapított egri egyetem csillagvizsgálójának története, 1762–1883
Stella. 1929/3–4. p. 101–143.
Bitnicz Lajos: Emlékbeszéd Tittel Pál rendes tag felett
Magyar Tudós Társaság évkönyve (II. köt. 2.rész.). Pest, 1834. p. 8-15. (teljes szöveg)
Both Előd – Vargha Domokosné: Albert Ferencz vizsgatételeihez
Technikatörténeti Szemle. 1985/15. p. 179–192. (teljes szöveg)
Döbrentei Gábor: Tittel Pál
Névkönyv a' Magyar Tudós Társaságról 1832-re. Pest, 1832. p. 42-45.
Heller Ágost: A gellérthegyi csillagásztorony
Természettudományi Közlöny. 1878/107-109. (teljes szöveg)
Kárászi István: Az egri csillagda története
In: Pozder Péter (szerk.): Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (20.) : Tanulmányok a földrajztudományok köréből. Eger, 1991. p. 37-44. (teljes szöveg)
Kelényi B. Ottó: A gellérthegyi csillagvizsgáló Tittel Pál és Mayer Lambert Ferenc idejében
Stella. 1929/2. p. 49-56. (teljes szöveg)
Kelényi B. Ottó: Az egri érseki líceum csillagvizsgálójának története
Budapest, 1930
Kelényi B. Ottó: Esterházy Károly gróf egri püspök csillagvizsgálójának könyvtára és az egri asztronómusok működése
Stella. 1930/1-2. p. 22–38. (teljes szöveg)
Küssner Martha: Gauss magyar tanítványa, az egri és budai csillagvizsgáló igazgatója: Tittel Pál
Csillagászati évkönyv az 1982. évre. Budapest, 1981. p. 313–337.
Pelle Béla – Perge Imre: Tittel Pál élete és munkássága
Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (7.). Eger, 1961. p. 593–615. (teljes szöveg)
Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri Domus Universitatis és Líceum
Eger : Líceum Kiadó, 2013
Petrovay Kristóf: A Csillagászati Tanszék története
In: Petrovay Kristóf (szerk.): A Csillagászati Tanszék negyed évezrede. Budapest, 2006. p. 69-98. (teljes szöveg)
Szecskó Károly: „Egek s csillagkoronák éjféli barátja" - Tittel Pál csillagász
Honismeret. 2009/6. p. 32-33. (teljes szöveg)
Vargha Domokosné: A három bukott angyal. Magyar csillagászok a 18-19. század fordulóján. 3. Tittel Pál, aki magyar csillagász akart lenni
Természet Világa. 1997/11. p. 521–524. (teljes szöveg)
Vargha Domokosné: Carl Friedrich Gauss magyar csillagász-barátai : Zách János Ferenc, Pasquich János és Tittel Péter Pál
Magyar Tudomány. 1998/9. p. 1108-1121. (teljes szöveg)
Vargha Domokosné: Kétszáz éve született Tittel Pál
Föld és Ég. 1984/6. p. 162–165.
Vargha Domokosné: Montedegoi Albert Ferenc
Kézirat (teljes szöveg)
Vargha Domokosné: Régi könyvek között a Szabadság-hegyi Csillagda könyvtárában
Csillagászati évkönyv az 1980. évre. Budapest, 1979. p. 294–324.
Vargha Domokosné: Tittel Pál emlékezete
Fizikai Szemle. 1981/12. p. 467–470.
Vargha Domokosné – Kanyó Sándor: „...csillagkoronák éjféli barátja". Tittel Pál élete és működése
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988
Vasné Tana Judit: Albert Ferenc és az egri csillagásztorony
Eger, 2001.
Vasné Tana Judit: Az egri csillagásztorony – Kiállításvezető
Eger, 2001
Zétényi Endre: Albert Ferenc
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve (8.). Eger, 1962. p. 393–407. (teljes szöveg)

 

Tittel Pál művei 

 
Formulae analyticae et analytico-trigonometricae
Eger : Érseki Líceumi Nyomda, 1810
Matematikai segédkönyv, képletgyűjtemény számtani és mértani sorozatokhoz és a trigonometriához.
Teljes szöveg

Beobachtete und berechnete Gegenscheine des Mars, der Vesta, des Jupiter und Saturn, Jupiterstrabanten-Verfinsterungen, Sternbedeckungen im J. 1811 [...]
In: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1815 (hrsg. Johann Elert Bode). Berlin, 1812. p. 125-136.
Franz Paula Triesneckerrel és Thomas Bürggel együtt végzett bécsi megfigyelései, adatok a Jupiter-holdak pozíciójáról. Első megjelenése az Astronomische Beobachtungen című folyóiratban (Bécs, 1812. p. 24-32.)
Teljes szöveg

Ueber die Reduction verschiedener chronologischer Date auf einander
In: Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften (hrsg. B. von Lindenau und J. G. F. Bohnenberger). Tübingen, 1816. p. 251-258.
Kronológiai számítások és naptárkészítéssel kapcsolatos tudnivalók, útmutató a különböző naptárak adatainak összehasonlításához, átszámításához.
Teljes szöveg

Methodus technica, brevis, perfacilis ac perpetua construendi calendarium ecclesiasticum stylo tam novo quam vetere
Göttingen : Christian Herbst, 1816
Kalendáriumszámítási útmutató, amely a római katolikus, az ortodox, az evangélikus és a református felekezet számára adja meg az állandó és változó egyházi ünnepeket egyszerű, pontos és a gyakorlati életben jól áttekinthető formában.
Teljes szöveg

GeocentrischerLauf der Pallas vom 21. Juni 1818 bis 22. Jänner 1819 für Göttinger mittlere Mitternacht
In: Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften (hrsg. B. von Lindenau und J. G. F. Bohnenberger). Tübingen, 1817. p. 334-335.
Tittel Pál göttingeni megfigyelései alapján a Pallas kisbolygó mozgásával kapcsolatos számításait mutatja be. Megjelent az Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1820 című folyóiratban is (Berlin, 1817. p. 236-237.)
Teljes szöveg

Astronomiai értekezés az 1820-dik esztendőbeli nevezetes nap-fogyatkozás alkalmatosságával. (Költ az Egri Tsillag néző toronyban.)
In: Tudományos Gyűjtemény. Pest, 1820. 9. sz. p. 32-40.
Az 1820. évi napfogyatkozásról magyar nyelven, ismeretterjesztő szándékkal írt mű, amely számos asztronómiai alapfogalmat tisztáz és gyakorlati segítséget, táblázatokat közöl a jelenség megfigyeléséhez.
Teljes szöveg

Kometen [...]
In: Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung. Buda, 1824. p. 90-91.
A Tittel német munkatársai által 1823 végén felfedezett üstökös pozícióadatait közli, amelyeket Egerben figyelt meg 1824 januárjában.
Teljes szöveg

Theoria nova aberrationis fixarum
In: Astronomische Nachrichten. (hrsg. H. C. Schumacher). Altona, 1825. Bd. 3., no. 71. p. 409-422.
A Föld forgásából adódó napi és a bolygó keringéséből következő évi csillagászati aberrációt, elhajlást vizsgálja.
Teljes szöveg

Rövid túdósítás a' Buda – Pesti torony órák regulázása végett adandó jelek idejéről 's módjáról
Buda : Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1830
Tittelt a pesti egyetem megbízta, hogy a gellérthegyi csillagda harangszóval jelezze a déli 12 órai pontos időt. Tittel műve a középidő kiszámításához, bizonyos korrekciók elvégzéséhez ad útmutatást.
Teljes szöveg


Közhasznu esmeretek tára
Pest : Otto Wigand, 1831
A pesti Otto Wigand által 1831-ben indított 12 kötetes betűrendes enciklopédia 1. és 2. kötetében a matematikai és csillagászati tárgyú hosszabb-rövidebb szócikkeket Tittel Pál írta és szerkesztette.
Teljes szöveg
Tittel Pál korai halála miatt csak az első két kötetbe írt szócikkeket, ezek olvashatók a fenti linken összegyűjtve. Ebben a formában ez Tittel leghosszabb terjedelmű, magyar nyelvű írásainak első megjelenése.

Mathematikai műszótár
Buda : Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1834
A már csak Tittel halála után megjelent szótárat a Magyar Tudós Társaság tagjai szerkesztették, ebbe a munkába, mint a Mathézis Osztály tagja, Tittel Pál is bekapcsolódott.
Teljes szöveg

 


< Vissza