Mikes a szépirodalomban

Utolsó módosítás: 2017. január 12.

Versek
Vörösmarty Mihály: Mikes búja (1826)
Arany János: A rodostói temetőben
Lévay József: Mikes
Ady Endre: Az halottas ünnep (1913)
Juhász Gyula: Mikes
Pásztor Árpád: Mikes
Sinka István: Mikes sír
Kosztolányi Dezső: Mikes szól
Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére (1981)
Lászlóffy Aladár: Video ergo sum
Nagy Pál: Zágoni Mikes Kelemennek
Seidl Ágoston: Mikes Kelemen, hajh!

Elbeszélések:

Móra Ferenc: Bújdosók

Drámák:

Veress Dániel: Négy tél. Történelmi dráma..., Bukarest, 1969. Részlet: Második rész+Epilógus, 64-105.
Tamás Menyhért: Mikes. Monodráma, In: Hitel 16 (2003) 7, 6-19. Részlet, 2. kép

Regények:

Takács Tibor: Erdély köpönyegében, 1974, II. rész, 10-16. fejezet (201-254).
Ignácz Rózsa: hazájából kirekesztve, Bp., 1980, részlet: December Zágonban c. fejezet, 7-24
Moldova György: Ha jönne az angyal, Bp., Kertek 2000, 1998, részlet: I-X. levél.
Gyárfás Endre: Édes Öcsém! Mikes nénjének levelei, KUK Kiadó, 2002, részlet: 1-10. levél.

Levélutánzatok:

Cholnoky Viktor: Mikes Kelmen utolsó levele (1906), In: A magyar irodalom kincsesháza, Bp., 1943.

Esszék:

Tamási Áron: Levél édesanyámhoz Mikes Kelemnről, In: T. Á. összes művei, II. k.
Cs. Szabó László: Mikes Kelemen, In. Uő.: Alkalom, Bp., 1982, 266-280.
Kosztolányi Dezső: Mikes Kelemen (1935), In: Kosztolányi Dezső: Lenni vagy nem lenni, Kairosz Kiadó, 2003. 83-90.
Kibédi Varga Áron: Mikes mítoszai, In: Az embernek próbája, Amszterdam, 1976, 31-35. oldal


< Vissza