Szakirodalom (válogatás)

Utolsó módosítás: 2017. január 25.

Barta János: Mikes Kelemen, in: Uő.: Költők és írók, 1966, 7-42.

Bene Sándor: Eljutni Zágonba, In: Holmi 19 (2007), 531-571.

Bitskey István: Mikes Kelemen és a magyar emlékírók, In: Irodalom, történelem, folklór; szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor; Debrecen, 1992.

Franchi, Cinzia: Európai utas, Erdély szerelmese, In: A magyar irodalom történetei I., főszerk. Szegedy-Maszák M., 2007, 579-588.

Hopp Lajos: Előszó, Az idő jól eltöltésének módja, 1987, 5-33.

Hopp Lajos: A fordító Mikes Kelemen, Bp., 2002 c. monográfia részlete: 5-71.

Hopp Lajos: Mikes Kelemen egyénisége, In: Irodalom, történelem, folklór; szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor; Debrecen, 1992.

Hopp Lajos: Mikes Kelemen. Életút és írói pályakezdet, Bp., 2000, monográfia tartalomjegyzéke és következő részletei: 31-80, 135-169.

Hopp Lajos: Utószó, Magyar Remekírók, Mikes-kötet, 1978, 705-842.

Hopp Lajos: Utószó, Mulatságos napok, 1980, 295-304.

Kovács Sándor Iván: Mikes Kelemen (1690-1761), In: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II. Szerk: KSI, 2000, 582-593.

Lengyel Réka: Mikes Kelemen. In: Nemzeti évfordulóink 2011, főszerk. Estók János, Bp., 2011, 31.

Szathmári István: Mikes és irodalmi nyelvünk In: Irodalom, történelem, folklór; szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor; Debrecen, 1992.

Szigeti József: A Mikes-kutatások új útjai és módszerei, In: Filológiai Közlöny 17 (1971) 1, 2, 84-102.

Tüskés Gábor: Mikes-problémák (Irodalomtörténeti Közlemények, 114(2010).)

R. Várkonyi Ágnes: Mikes – Rodostó, In: Irodalom, történelem, folklór. Szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor, Debrecen, 1992.

Veress Dániel: Mikes a szépirodalomban és a képzőművészetben, In: Uő.: Mikes és a szülőföld, Bukarest, 1976, 117-141, 149-150.

Vörös Imre: Mikes Kelemen, a fordító, In: Irodalom, történelem, folklór. Szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor, Debrecen, 1992.


< Vissza